← Atgal

aizbergas UŽRAŠAI

Sukurta: 2010-02-01 20:55:14

Fatališkai-tragiškai suvokiu atotrūkį nuo tų žmonių, su kuriais man nepakeliui. Koks turtingas skeletas, palyginus kokie vargšai jūs! Pilki sumalti toli gražu ne vilkai. Ten kur kaukolėje turėtų būti akys, regiu Šviesą, o jūsų paviršutiniškose neakyse žioji kloakos. Jūsų humoras neprilygsta net hemarojui. Jums niekada nepasiekti antiherojų grindų paviršiaus. Jūs, ofisų žiurkės, absoliučiai patenkintos netyčia nukritusio sūrio nuograužomis, riečiate savo pūstus plaukuotus pilvelius prieš ūsuotus daugiabučių grindjuosčių tarakonus. Nepakeliui. Fatališkai nepakeliui. Tragiškai nepakeliui. Stebiu žmones ir atsistebėti negaliu. Iš kur toji paralyžuojanti eliminuojanti BAIMĖ? Nejaugi manote, kad į „neregėtas aukštumas“ užsikapanojusių pilkų ofiso žiurkių spaudimas vis labiau didėja neriant į taip vadinamą asocialųjį Laisvųjų dugną? Man regis, šis spaudimas tampa visiškai neįgalus, tesugebantis sukaustyti tik pačių skurdžiai plaukuotų parazitų kiaušus. Čia jums ne nardymas Raudonojoje jūroje! Dugno tikrovė transcendentiškai išganinga palyginus su sterilia tarptautinių nusisekėlių-pižonų aplinka. Netikėkite žaibiškai-išsimokėtinai įsigyjamu dangumi, kuris iš tikrųjų nesiekia pačio žemiausio juodžemio lygio. Meilė juodžemiui kur kas tauresnė nei meilė beatodairiškai niveliajuončiai pasaulietinei visų visada išbučiuotinai valiutai. Konvertavimo azartas, investavimo rizika, draudimo poliusai-poliai... Išdarkantys Tikrąją-Gyvąją žmogaus prigimtį, kuriai neegzistuoja nei viena iš anksto numatyta-užprogramuota diena. Fatališkai. Tragiškai.

Suvokiu atotrūkį nuo tų žmonių, su kuriais man nepakeliui. Ne dėl siekio išsiskirti iš „masės“. Dėl siekio netapti bendra apgailėtinų aukštumų nuopuolio mase. Padovanokite man tikrą kaukolę, paneigiančią skaitmeninių televizijos sistemų tikrovę ir aš būsiu pats laimingiausias žmogus P-A-S-A-U-L-Y-J-E.

Sukurta: 2010-01-24 08:42:20

- 23 pagal Celsijų.

Sukurta: 2010-01-20 21:33:16

Sukurta: 2010-01-17 20:37:20

„Mes gyvenime iš bailumo ne tik sėdime ant materialių daiktų tarsi višta ant kiaušinių, bet, skirtingai nei ji, nieko neišperime! Bailumas mūsų gyvenime gali aprėpti viską, net patį gyvenimą. Siekdami pragyventi sveiki ir nesužaloti, mes pasislepiame dramblio kaulo bokšte, uždarome protą, užslopiname vaizduotę, daromės kietaširdžiai, kiek įmanoma bejausmiai, nes labiausiai už viską bijome, kad mums nesuteiktų skausmo, mūsų nesužeistų. Todėl tampame panašūs į trapius ir lengvai pažeidžiamus jūros gyvūnus, kurie apgaubia save tvirtu kiautu. Jis suteikia saugumą, bet tarsi kalėjime laiko juos kietame koralų šarve, kuris palaipsniui juos uždusina. Saugumas ir mirtis susiję tarpusavyje. Tik rizika ir nesisaugojimas suderinami su gyvenimu.“

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-01-15-metropolitas-antonijus-is-surozo-palyginimas-apie-teisma/38453

Sukurta: 2010-01-14 13:54:54

Visiškai sutinku su šiais Donato Petrošiaus žodžiais: „Anaiptol nenoriu pasakyti, kad poetas turėtų eilėraščius aiškinti skaitytojams, bet pats juos suprasti privalo. Poetas apie savo kūrinius turi žinoti daugiau už bet kurį interpretuotoją“.

http://www.tekstai.lt/component/content/article/105-p/5803-ramunas-gerbutavicius-poetui-d-petrosiui-sloves-nereikia.html

Sukurta: 2010-01-13 06:40:12

Nors kalboje nemažai paranojiškų proveržių (pvz. dėl Lenino ar Stalino paminklų), įtakotų tikinčiam žmogui nelabai priderančių nuolatinių fobijų ir negebėjimo su Meile bent jau bandyti trinti (nors ir skaudžias) istorinių neteisybių nuoskaudas, bet čia tai auksiniai žodžiai (!):

„Tai jo laimė, kad Lietuva ne musulmoniška. Jis netektų savo durnos galvos ir netvirkintų savo tautos. O dabar pažiūrėkime per portretus. Parodė Smetoną su cilinderiu, o iki pusės nuogas. Kas turi teisę mirusius išniekinti, jeigu negalima išniekinti kapinių, tai kaipgi galima atminimą? Romėnų posakis yra aiškus - apie mirusius arba nieko, arba gerai. Jie mirę, istorija pasakys savo žodį, ir negalima šito daryti“, - sakė Seime A. Svarinskas.

Manau, kad kunigas turi pilną teisę kalbėti tokiu tonu.

http://www.lrytas.lt/-12633271921262087054-monsinjoras-a-svarinskas-apie-%C5%A1-saukos-paveiksl%C4%85-nupai%C5%A1%C4%97-ka%C5%BEkoks-menininkas-bjaur%C5%B3-paveiksl%C4%85-ir-pad%C4%97jo-%C4%AF-prezident%C5%ABr%C4%85.htm

Sukurta: 2010-01-12 19:34:07

Sukurta: 2010-01-08 10:26:53

Sniego bintai užtvarstė žaizdas.