← Atgal

Taisyklės

www.žaliažolė.lt taisyklėswww.žaliažolė.lt – autorių kūrybai skirta literatūrinė svetainė. Joje nemokamai ir neatlygintinai skelbiami vartotojų kūriniai. 

Sutikdamas skelbti kūrinį www.žaliažolė.lt autorius:
- suteikia teisę be atlygio skelbti kūrinį svetainėje;
- sutinka, kad skelbiamą kūrinį redaguotų moderatoriai (jei būtina);
- pasilieka teisę skelbti savo kūrinius kitur;
- draudžia bet kur naudoti kūrinį be autoriaus sutikimo.

1. REGISTRACIJA SVETAINĖJE

1.1. Registruojantis privaloma nurodyti:
- vartotojo slapyvardį;
- el. pašto adresą;
- lytį.

1.2. Papildomai galima nurodyti:
- vardą ir pavardę;
- gimimo datą;
- gyvenamąją vietą;
- asmeninį tinklalapį;
- trumpai apie save.

2. SVETAINĖS VARTOTOJAI

2.1. Vartotojas — svetainėje prisiregistravęs asmuo.

2.2. Svetainės vartotojų teisės:
- per parą paskelbti vieną kūrinį; 
- komentuoti kūrinius, teikti pasiūlymus;
- inicijuoti konkursus, žaidimus, renginius, veiklą derinant su administracija;
- prašyti moderatoriaus kūrinį redaguoti, perkelti į kitą skyrelį, trinti; 
- redaguoti ir skelbti arba trinti savo tekstą, moderatoriaus perkeltą į ruošinius; 
- prašyti moderatoriaus ištrinti savo vartotoją;
- kreiptis į bet kurį moderatorių, kad konflikto metu priimtas sprendimas būtų
peržiūrėtas; moderatorių bendras sprendimas yra galutinis ir neapskundžiamas.

2.3. Vartotojams draudžiama:
- viešinti asmenines žinutes;
- kartoti skelbtus kūrinius, išskyrus atvejus, kai jie teikiami su pataisomis;
- trinti konkursų kūrinius; 
- skelbti reklamą kūriniuose, komentaruose.

2.4. Vartotojų trynimo taisyklės: 
- trinamas nuo prisiregistravimo per mėnesį nė karto neprisijungęs vartotojas;
- trinamas per tris mėnesius nė karto neprisijungęs ir turintis ne daugiau nei dešimt kūrinių vartotojas;
- gavęs įspėjimą vartotojas iš svetainės savo noru netrinamas, kol galioja įspėjimo laikas.

3. KŪRINIŲ SKELBIMAS

3.1. Kūrinius svetainėje gali skelbti tik registruoti vartotojai.

3.2. Kūrinio reikalavimai:
- leidžiama rašyti tik lietuviškomis raidėmis (jei kūrinys lietuvių kalba);
- privaloma laikytis lietuvių kalbos taisyklių;
- draudžiama rašyti vien didžiosiomis raidėmis;
- draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius;
- prie teksto ne lietuvių kalba privalomas vertimas.

3.3. Knygos recenzijai privalomi duomenys:
- žanras;
- autorius;
- knygos pavadinimas;
- knygos pavadinimas originalo kalba;
- kūrinio originalo kalba;
- leidykla;
- leidimo vieta;
- leidimo metai;
- puslapių skaičius;
- vertėjas.

3.4. Galerijos taisyklės:
- keliami tik vartotojo vaizdai arba privaloma nurodyti vaizdo autorių (Autorinių ir gretutinių teisių įstatymas; atsakomybė už svetimų kūrinių skelbimą paliekama skelbėjui);
- į video galeriją įrašus gali įkelti moderatorius, kai vartotojas atsiunčia jam įrašo, esančio video youtube.com, nuorodą;
- trinamų vartotojų vaizdai šalinami (taisyklė negalioja konkursų ir renginių vaizdams);
- vaizdai negali būti amoralūs, pažeidžiantys žmogaus teises bei orumą;
- leidžiamas didžiausias vaizdas — 800x600 taškai.

4. KŪRINIŲ SKIRSTYMAS 

POEZIJA
- eilėraštis
- eilėraštis proza
- poema
- sonetas
- satyra
- eksperimentas
PROZA
- miniatiūra; vaizdelis
- humoras
- novelė
- apsakymas
- esė; recenzija
- publicistika
- romanas; apysaka (dalimis)
- literatūrinis laiškas
- literatūrinė pasaka
- fantastika
- drama
JAUSMAI
- lyrika
- daina
- prasmingas dienoraščio įrašas
TRUMPIEJI ŽANRAI
- aforizmai; sentencijos
- haiku
- trioletas
- poetinė miniatiūra
MOKSLEIVIŲ KŪRYBA
- eilės
- dienoraščio įrašas
- proza
KŪRYBA VAIKAMS
- eilės
- proza
TARMIŠKA KŪRYBA
- eilės
- proza
ŽAIDIMAI
KONKURSAI
ĮGARSINTI KŪRINIAI

5. SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
Svetainę prižiūri administratorius, valdo moderatoriai.

5.1. Administratorių tvirtina kūrėjų klubo „Žaliažolė“ valdyba.

5.2. Į moderatoriaus pareigas gali pretenduoti du mėnesius svetainėje aktyviai dalyvavę vartotojai.

5.3. Už pasiūlytą kandidatūrą balsuoja moderatoriai.

5.4. Pretenduoti į moderatoriaus pareigas negali vartotojai, turintys ar turėję nuobaudų.

5.5. Asmenys, esantys kitų literatūrinių svetainių savininkais, administratoriais ar moderatoriais, negali būti renkami moderatoriaus pareigoms. Ši taisyklė netaikoma vartotojams, turintiems asmenines literatūrines svetaines (vienam fiziniam asmeniui priklausančią svetainę, kurioje skelbiama tik to asmens kūryba).

5.6. Moderatoriaus teisės panaikinamos jam neatliekant pareigų arba paties prašymu.

6. MODERATORIŲ PAREIGOS IR TEISĖS

6.1. Moderatorius privalo: 
- komentuoti objektyviai, nešališkai;
- trinti klonuotus vartotojus; 
- esant pažeidimams, taikyti nuobaudas (įspėjimą, griežtą įspėjimą, vartotojo blokavimą, šalinimą); 
- rūpintis skyrelio aktyvia veikla; 
- įspėti vartotojus, nesilaikančius taisyklių;
- nepiktnaudžiauti jam suteiktomis teisėmis;
- trinti įrašus, pažeidžiančius LR Konstituciją, įstatymus, svetainės taisykles, bendrąsias moralines normas.

6.2. Moderatorius gali: 
- savo nuožiūra perkelti kūrinį iš vieno skyrelio į kitą;
- trinti kūrinį, jeigu jame yra daug rašybos klaidų; 
- šalinti vartotoją, jei šis to pageidauja.

6.3. Moderatorių susirinkimas organizuojamas ne rečiau, kaip kartą per metus. Jo kompetencija: 
- keisti svetainės taisykles; 
- priimti sprendimus dėl svetainės veiklos tobulinimo, reorganizavimo ar likvidavimo; 
- spręsti kitus svetainės klausimus. 

6.4. Moderatorių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi moderatoriai; vienas moderatorius turi vieną balsą. 

6.5. Moderatorių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė moderatorių. 

6.6. Moderatorių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau „už“ negu „prieš“.

7. PAŽEIDIMAI

7.1. I lygio įspėjimas taikomas, kai vartotojas nesilaiko svetainės taisyklių: vartoja necenzūrinius posakius, įžeidinėja kitus vartotojus, nepagrįstai menkina kūrinius, tyčiojasi iš autorių, klonuojasi, nereaguoja į pastabas, ignoruoja taisyklių apibrėžtą kūrinių publikavimo tvarką. Trukmė: nuo savaitės iki trijų mėnesių.
Vartotojas laisvai naršo po svetainę, bet jo puslapyje yra panešimas apie įspėjimą.

7.2. II lygio įspėjimas taikomas, kai vartotojas, gavęs įspėjimą, nereaguoja arba jo nusižengimas akivaizdžiai kenkia svetainei (skatina vartotojų konfliktus, klaidina vartotojus, iškreipia svetainės įvaizdį). Trukmė: nuo trijų mėnesių iki vienerių metų.
Vartotojas gali skelbti tik kūrinius.

7.3. III lygis — blokuojamas ir šalinamas vartotojas už daugkartinį anksčiau išvardintų
nusižengimų kartojimą arba plagiatą. Trukmė: nuo mėnesio iki vienerių metų arba neribotas.
Vartotojas negali prisijungti prie svetainės.

8. FORUMO TAISYKLĖS 

8.1. Forume galioja www.žaliažolė.lt taisyklės. 

8.2. Forumui vadovauja moderatoriai. 

8.3. Forume draudžiama: 
- reklaminis „spamas“;
- „flūdas“ – beprasmės žinutės;
- „fleimas“ – provokacinio, agresyvaus pobūdžio žinutės;
- „oftopikai“ – (angl. „ne į temą“) – pranešimai, neturintys nieko bendro su skyrelio tema;
- nenormatyvinė leksika;
- kitų vartotojų įžeidinėjimai;
- temų kartojimai;
- privačių žinučių viešinimas;
- asmeniniai susirašinėjimai;
- reklama.

8.4. Taisyklėms prieštaraujantys įrašai trinami be atskiro įspėjimo.
Jeigu turite pasiūlymų ar pageidavimų, rašykite el. laišku: info@zaliazole.lt