← Atgal

Pelėda UŽRAŠAI

Sukurta: 2019-11-14 18:54:12

Pelėdų proEzija... Kas tai?

  Kai regi dvi pelėdas, argi pasakysi, kad viena? Tenka persikelti į daugiskaitą. O kad abi pelėdos pritiktų savo išvaizda, tai nebūtina. Visokios jos. Tačiau atsitinka ir kitaip. Šauk išmanytu vardu kad ir bent ką – žmogų ar ne žmogų, – greitai įpras ir išgirdęs atsišauks. Išgirdau ir aš pašaukiant – Pelėda. Užsiliko. Pelėdos pravardė darėsi vis savesnė. Tačiau vėliau atsitikę, kad ilgus laikus niekas taip nešaukė ir save kaip pelėdą visiškai užmiršau. Ir štai aną kartą, panūdusi sugrįžti atgal, ji pritūpė šalia ir pasilikome būti kartu. Pelėda ji, Pelėda aš, o visumoje – pelėdos abi, visai nepaisant, kad autoportretais vienas panašus į paukštį, kitas – į žmogų.

  – O proEzija? Su kuo ji valgoma? Kaip?

  Tai tos pačios proza (Pro) ir poezija (Poe), bet išsinuomojusios popieriaus gyvena pasirašinėdamos būtent taip: proEzija. Ką gi? Argi gaila? Juolab dabar, kai įpratau ne tik taip girdėti, bet ir pats taip jas vadinti. Pradžioje šypsojosi, išgirdusios taip mane pašaukiantį, bet vežimas įsivažiavo taip, kad pasimanė, jog galėtų atsirasi ir raštai, pavadinti „Pelėdų proEzija.“ Bus nebus jie, tačiau po visur išmėtytus jų raštus galima ir netyčia surinkti į knygelę. O kartais gi pasinori ir savimi atsikvėpti kaip praeitimi. Tegu! Valgyti tokie užsiėmimai neprašo...

Sukurta: 2019-10-04 05:56:05

Žinojau, jaučiau, kad  dar  susitiksime. Žinoma, kalendoriuje. Čia  man  sekasi  gerokai laimingiau. Į taip pažymėtą vietą  ateina  ir  išeina daug  aukštybių  Šiandien  bene  pirmą  karta  taip  kalbu  apie  žmonės - jų aukštybes, o  ne  aukštenybes, Taip paprasčiau. Galbūt visus. Detalesnei  charakteristikai  toks sąvokos „apipavidalinimas“  dar nepaklūsta. Tik  nutuokiu, kad protinga pirmiausiai jų aukštybėmis pavadinti tuos, kurie  anapus, Anapilyje, kurie pasklidę, išsibastę po aukštybes kaip šviesuliai, kai žvaigždės Tačiau ne tik. Po aukštybes pasklidę daug visa ko, kas savo šviesas  užgesinę. Žemė taip pat. Tačiau šiandieną išskirtinai rūpi susitikti su tavimi, Pranciškau. Sveikinuosi irgi kaip Pranas, Františekas, Pranciškus, o pastaruoju metu ir kaip Pranucis. Ir  kas  bežino, ar kas nepanorės dar kažkaip  kitaip pavadinti.  Tačiau toks, užpildęs  lopšį žmogaus pavidalu, atsiradau ne taip seniai – prieš 80 metų, Savaitę, kitą pabuvęs nekrikštu, jau keliavau į Kabelius, palydėtas  krikštatėvių  Malvinos Grigaitės (Valentukevičienės) ir Dionizo Karlono..     

Sukurta: 2019-05-15 20:00:16

Kvietimas ateiti į Paryžiaus katedrą...

 Išgirdęs  Svoloč žodį pagalvojau :o  jeigu  mes  visi,  kaip „Rašyk“ darinys  vienu kitu euru ateitume į atstatomą Paryžiaus katedrą? Eurai čia tik dėl akių, bet dvasioje, manau, daugiau išgirstume, netgi daugiau negu per visą savo kūrybą. Ką manote? Ir, beje, ar girdite?
                                                           2019-04-19 
 
2019-05-13 20:30
cyganocka s vychodom
 Jevrais Dievaliū naatsėpėksma, kada  ons ožsėrūstina ont žmuonių.
 
2019-05-08 12:10
April is the cruellest month 
nebekviesk
 
2019-05-03 17:09
DurnAdomis 
Retušas jau dažnas svečias kaip nusiploviklis, kad nesusipjautų  mano didysis getsbis aš su kitu, atskiesti reikia, nors anksčiau lyg ir nereikėjo, nejau taip viskas sužiaurėjo. Matyt yra asmeniškumų, kaip ir visiems adhominiems. Tokie gimę. Vilko kailyje, aū.
 
2019-05-03 09:07
Pranas 
Pritariu, nes teisybę sakant į akis vaiduokliai ir jokie  apsimetėliai nereikalingi:
 
Brangūs Bernardinai.lt skaitytojai, redakcijos sprendimu išjungiame anoniminį komentavimą prisidengiant slapyvardžiais. Deja, toks komentavimas neretai neatitinka etikos standartų ar tampa įrankiu ad hominem išpuoliams. Viliamės, kad komentavimas ateityje bus atnaujintas įdiegus įskiepį feisbuke – tuomet komentuoti bus galima tik pasirašant savo tikruoju vardu ir pavarde.

Sukurta: 2019-05-15 14:39:42

2019-04-24 18:42
Pranas
Parūpo sužinoti, kiek dienų gyventa.
Sužinojau: 29 304 d.
O kam to reikia, a?
Taigi, kam to reik! Tikra tik, kad dabar jau ir sudegusios Paryžiau katedros pelenai per mane, per mane. Kažkas nokinasi,  noksta. Ir nors nežinau kas, tačiau jaučiu, kad tai svarbu.
 
 2019-04-23 11:38
  BAIBA
  Pritariu
 
 2019-04-22 21:41
Pranas
  Rašau be jokio piktumo Tik truputį stebiuosi, kaip galima  atsisakyti, atsižadėti savo žodžių,  kuriuos tik šioje  svetainėje girdi apie 13 tūkstančių mirusių, nutolusių nuo  svetainės ar joje pasilikusių.
O tiesa tokia - neskaičiuoju, bet apie 20 užrašų Ūla nuplovė.
Bandysiu bent kiek jų sugaudyti.
2019-04-22 21:16
 
 
Pranas
  Ir vis dėlto, klimb, baik tušuoti mano (o jau ir mūsų) mintis, o ir savo, kaip atsaką man. Prašau Tavęs atstatyti užrašus bent  nuo savo teiginio:
„Aušros vartai baigia sugriūt, Gedimino kalnas baigia nučiuožt, o jie svetimas katedras atstatinėja. Herojai. Ir dar ciniškai apeliuoja, kad neva nepuolėm paskui. Nori ramstyti, remk, bet tokios iniciatyvos yra pataikaujančios masėms. Taigi tyla iškalbi, bet jeigu jos nesupratot, tai išverčiu. Savo Kultūros paveldu reikia rūpintis. Kasdien! 
 Labai prašau, atstatyk, kad tai pasiliktų, kaip savęs  autoportretas. Nelauk, kol sumanys kažkas  pieši tavo portretą.  O mano portretą nupaišai taip, kaip Paryžiaus katedrą. Kas pagalvos- nebent tik tokie durniai ir girtuokliai, kaip aš - kad ją ištiko didi ugnis.
Skubu prie Čėrkos. Klaidų netaisau.“.
 
 2019-04-21 14:20
  Pranas (MUŽIKUI Super)
Ne mužikas Tu; Tu ne iš tų, kurie Lietuvą kaip karvę sau melžia. Esi iš Tų, kurie Lietuvą amt savo kupros laikė ir laiko, gerai atsimindamas, kad Tavo – mano lietuviškos kupros, be kitų valstybių paramas, nebūtų tokios Lietuvos išlaikę.
Būk drūtas. Ruošiausi mirti, bet dabar jau ne, dar kažkiek  palauksiu.
 
2019-04-21 12:33
  Mužik Super Star
  Mačiau gyvai šią katedrą 2017 metais, tiesa tik iš išorės. Tikrai įspūdinga.
 
2019-04-21 12:31
  Mužik Super Star
  Gera idėja.
 
2019-04-20 21:36
Pranas
O aš čia labai rimtai. Dėkoju Svoloč už šaunų pritarimą. O vis tik  laukiau, kad pirmiau už visus kitus suklus „Rašyk“ adminai. Tačiau norėtųsi, kad suvoktų, jog ir neatsiliepdami, šiuo atveju jie vis tiek labai reikšmingai rodo į save. Tokia jų tyla,  mano  galva,  labai iškalbi...
 
2019-04-19 21:30
DurnAdomis
  savęs neatstatę
bando atstatyti kitus
pinigais
varvančiomis lipniomis
iliuzijomis
pasako kas
ir vepelius atveria
iškart kvailelis
 
  2019-04-19 18:56
  Julija Mėčiuvienė
  Короли Ночной Вероны
 
2019-04-19 18:55
  Julija Mėčiuvienė
  Belle(pop version)
 
 2019-04-19 18:54
Julija Mėčiuvienė
  Notre Dame de Paris
 
 2019-04-19 16:58
  Svoloč
Pranai, labai pritariu tavo iniciatyvai, tuo labiau, kad tik berods, prieš trejus metus lankiausi toje katedroje ir lenkiausi žmogaus talentui ir genijui sutverti tokį grožį. Tikėjimas ar netikėjimas čia nesvarbu, tikras menas nepalieka nei vieno abejingo.

Sukurta: 2013-01-19 19:24:27

prirašyk mane į kokį tik nori ordiną: http://vienuolynai.mch.mii.lt/ visosvienuolijos.htm#BENEDIKTI NĖS

Sukurta: 2013-01-19 19:15:05

http://www.kryptys.lt/componen t/content/article/41-kodl-a-su grtu-davatkyn.html

Sukurta: 2013-01-19 19:07:50

http://www.prienumuziejus.lt/l t/padaliniai/silavoto-davatkyn as.html
http://www.prienumuziejus.lt/l t/padaliniai/silavoto-davatkyn as.html

Sukurta: 2013-01-11 04:48:28

Sukurta: 2013-01-11 00:47:04

Sukurta: 2012-07-02 21:52:44