.......


Mylėkim, ar audra, ar vėjas,
Ar ledo kruša, ar griausmai,
Mylėkim, kol dar tikim, kol galim,
Kad ataugtų meilei sparnai.

Pradėkim po nedaug, po truputį,
Taip ragaujamas bičių medus,
Taip pažįstamas skonis ir galios,
Meilės galių stebuklas ryškus.

Mylėkim net už tuos, kurių nemylėjo,
Neglamonėjo, neglostė mylinti ranka,
Mylėkim už tuos, kurie meilė tikėjo,
Ir krito kaip rudenio lapai kovų lauke.

Mylėkim ir neleiskim tuo patikėti,
Kad meilės nėra, kad – apgaulė, kančia,
Mylėkim, meilės kūdikį dangui iškėlę,
Tegu krykščia, tegu juokias, tegu sklaidos tamsa.
poeta

2021-07-10 00:24:49

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): Akademix

Sukurta: 2021-07-14 11:57:11

Iš tikro labai sudėtingas jausmas, bet laukiamas, kaskart sukrečiantis ir padarantis žmogų kitokį...

Moderatorius (-ė): oioioi

Sukurta: 2021-07-13 23:06:51

Meilės manifestas.

Vartotojas (-a): nei_sis_nei_tas

Sukurta: 2021-07-11 14:34:18

Meilė yra žmonijos alfa - omega.
Anot Bernardo Brazdžionio:

Aš žinau, yra tiesa pasauly
ir keliauja ji vienui vienui viena.
Pro melus, pro kerštą, pro apgaulę
eina ji tik vieną žodį nešdama.
Viena žodį – Meilę – nešdama.

Aš žinau, yra taika pasauly
ir keliauja ji vienui vienui viena.
Pro karus, pro kerštą, pro apgaulę
eina ji tik vieną ginklą nešdama.
Vieną ginklą – Meilę – nešdama.

Aš žinau, yra šviesa pasauly
ir keliauja ji vienui vienui viena.
Pro naktis, pro padugnes ji spindi saule
ir karaliui, ir man, vargšui, amžina.
Meilė – Meilė – Meilė – amžina.
  
Tačiau su meile reikia elgtis delikačiai, nes meilė tarytum gyvsidabris delne: laikysi delną atvirą – turėsi jį, sugniauši pirštus – jis bematant pabirs į visas puses.

 

Vartotojas (-a): pavėjui

Sukurta: 2021-07-10 18:47:07

Meilė – didelė jėga.