Dviguba pilietybė


Vieną kartą, tai nutiko lygiai po šimto metų, tai yra 2119, sugalvojo Amerikos prezidentas užpulti Egiptą. Turėjo tam svarių priežasčių, piramidės jam nepatiko ar faraonai, nesuprasi, bet faktas, kad paskelbė per visą sklaidasklaidą apie savo ketinimą sutvarkyti nepaklusnią šalį. Egipto tas valdytojas - ar faraonas, ar dar koks kadafis - labai persigando dėl tokios naujienos ir suskubo ruoštis karui.

Šioje vietoje reikia nuklysti šiek tiek į šalį ir papasakoti, kas atsitiko pasaulyje per tą šimtą metų, kurie dar bus, kaip suprantat. Taigi, per tą šimtmetį visame pasaulyje vyko daugybė referendumų, kurie atvėrė visų šalių piliečiams turėti ne po vieną, o po kelias pilietybes. Kai kurie žmonės tų pilietybių turėjo kaip nuolaidų kortelių savo piniginėje. Visiems dėl to buvo labai patogu, sakysim, pensiją gauti vienoje vietoje, kitoje taisytis dantis, dar kitur kurti verslą, ketvirtur mokėti mokesčius ir taip toliau, visko neišvardinsi.

Grįžkime prie reikalo. Paskelbtą karo dieną prezidentas Trumpas išeina į Baltų rūmų balkoną pasveikinti savo kariuomenės, o ten, priešais rūmus stovi tik du generolai ir kaltai mindžikuoja dailiai nušienautą pievelę, šienautojas irgi netoliese grūmoja tiems kariškiams, kad tie trypčioja taip meniškai ir skrupulingai nudailintą veją. Klausia Trumpas, o kur kariuomenė? Tie du atsako, matot, prezidente, kai paskelbėte apie karą, visi išlakstė į kitas valstybes, kurių piliečiai jie taip pat yra. Liko tik virėjai ir sanitarai, kurių nepasiųsi su ginklu kautis, nemoka. Pasikeikė Trumpas, pasikoliojo ir galiausiai nuėjo gerti tekilos.

O Kadafis ar kitas koks ten faraonas irgi atskubėjo tą rytą prie piramidės pasveikinti Egipto gynėjų. Pasirodo, ir tų nėra, tik keli kupranugariai su neštuvais sužeistiesiems gabenti ir vienas sanitaras. Tai ką tu gabensi, po šimts krokodilų, jei nei vieno sužeisto nebus? Kaltas, atsako sanitaras ir drožia su pagaliu kupranugariui per šikną. O už Atlanto Trumpas rėkia, tekilos prisigėręs, aš turiu tą arabą sumušti, kur mano kariai? O faraonas irgi šaukia, aš turiu apginti piramides, kur mano beduinai? Abu šaukia, bet niekas nevyksta.

Tuo metu ir Rusijos caras kaip tik sugalvoja Kiniją užpulti, nes tie vis į tą jo Sibirą taikosi, siauraakiai prakeikti. Liepia jis savo maršalams skubiai surinkti milijoną karių, kad prisistatytų visi prie Amūro. Tokia upė Sibire. Sutartą dieną nei prie Amūro, nei prie kitos upės (upių gi daug Rusijoje, gal sumaišė?) karių nerasta. Kinijos diktatorius savo ruožtu taip pat nesurenka karių, nežymi saujelė. Visi verkia, kinas, kad negalės apsiginti nuo galingos Rusijos, Putinas, kad kinai vėl išslydo jam iš rankų. Ten ta pati istorija – kaip tik paskelbė apie karą, tuoj visi griebė kitus savo pasus ir perbėgo arba net ir bėgt nereikėjo, tiesiog pasakė – mes kitos šalies piliečiai, vot.

Reikia paminėti, kad ir Lietuvą ištiko ta pati bėda. Grybauskaitė sugalvojo savotiškai pasveikinti latvius su nepriklausomybės dviejų šimtų metų jubiliejumi, sako – užimsiu Liepoją. Liepojiečiai tuoj pat atsišaukė, mes nepasiduosim, bet nei tie, nei anie karių nesurinko. Visi pasislėpė po kita pilietybe. Taip pasaulyje po šimto metų neprasidėjo nei vienas karas, nors valstybių vadovai labai to siekė, vieni rėkė – rusai puola, kiti dar kažką vebleno, bet karo surengti taip ir nepavyko. Tada kai kurie vadovai pasitraukė nuo pareigų, kiti net nusižudė iš pykčio, kubilius išprotėjo, raselė pasikorė, kinas pasidarė charakiri japonų pavyzdžiu, žodžiu, atėjo geras gyvenimas paprastiems žmonėms.

Tokie tad dalykai dėjosi po šimto metų, tai yra 2119 metais, žodžiu, tai dar tik bus, todėl visokie galimi sutapimai yra grynai atsitiktiniai ir purkštauti dėl to nereikėtų.
 
Svoloč

2019-05-06 22:25:52

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Moderatorius (-ė): piemenaitė

Sukurta: 2019-05-07 14:38:17

Pralinksminote.

Vartotojas (-a): Pelėda

Sukurta: 2019-05-07 11:52:44

Smagu buvo. Drožiu pasirašyti  į Rašyk. Na, o  mudu susitiksime  sekmadienį. Nesvarbu kur, prie  kokios  balsadėžės. Svarbu, kad i tą patį balsą įsitvėrę.

Vartotojas (-a): eglute7

Sukurta: 2019-05-07 00:07:16

Taiklus pasakojimas... Bent prisijuokiau.  :)))