k e l i u...

Santrauka:
einant į/per 2014-uosius metus...
…toks išieškojimas –
ir žodžio
               ir spalvos
įsigyvenimu į pa –
kylėjimą pasagomis
k e l i u
            per žemę žolę
rasą – – –
gyvenimų vežimuose
kūrimai kančioje esą
ir ne – kančios
kūrimai
             lig prakaito –
ligi purslų pralaužiant
šarmą – širmą.
                       į spalvą
bėrą - sartą - širmą
į s i g y v e n i m o
naktigonės lankoj
gėlai gilu –
               gi neįduos
net išganys  – netgi (?!)
pasikartojimų pasaulyje
garsiausias bučinys...
 
st_a_s

2014-01-11 08:49:01

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): Rudenė

Sukurta: 2014-01-11 19:53:30

Įmantrumui ir suktumui - pirmenybė.
Tik tiek!  :))

Vartotojas (-a): Juozapava

Sukurta: 2014-01-11 09:10:16

Įtikinantis, šuoliuojantis, jaučiamas.