k e l i u...

…toks išieškojimas –
ir žodžio
               ir spalvos
įsigyvenimu į pa –
kylėjimą pasagomis
k e l i u
            per žemę žolę
rasą – – –
gyvenimų vežimuose
kūrimai kančioje esą
ir ne – kančios
kūrimai
             lig prakaito –
ligi purslų pralaužiant
šarmą – širmą.
                       į spalvą
bėrą - sartą - širmą
į s i g y v e n i m o
naktigonės lankoj
gėlai gilu –
               gi neįduos
net išganys  – netgi (?!)
pasikartojimų pasaulyje
garsiausias bučinys...
 
st_a_s