Prie buvusio tilto

Tilto, kuris stovėjo,
Poliai subridę liko.
Kas juo važiavo, ėjo?
Vandenys plaukia tykiai,
Linguoja žolės gyvatėm...
Kur pasidėjo stogas?
Stebisi žuvys – nematėm,
Mums ir be jo nebloga.
Pranyko kelio vėžės,
Seniai žole užžėlė...
Tik atminty įsirėžus
Skaudi praeities
Skeveldrėlė.
baltoji varnelė

2023-09-21 10:44:23

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Moderatorius (-ė): KitaJūra

Sukurta: 2023-09-22 11:43:15

Sklandus, jautriai jaukus, toks tikras, tikras eilėraštis.

Moderatorius (-ė): piemenaitė

Sukurta: 2023-09-21 13:37:59

Gili ir prasminga mintis.

Koks baisiai kurčias ir aklas, koks piktas : jau niekada!