Prie buvusio tilto

Tilto, kuris stovėjo,
Poliai subridę liko.
Kas juo važiavo, ėjo?
Vandenys plaukia tykiai,
Linguoja žolės gyvatėm...
Kur pasidėjo stogas?
Stebisi žuvys – nematėm,
Mums ir be jo nebloga.
Pranyko kelio vėžės,
Seniai žole užžėlė...
Tik atminty įsirėžus
Skaudi praeities
Skeveldrėlė.
baltoji varnelė