......

Šis pasaulis nelaukia atpirkimo,
Bus daug kraujo ir daug kančios,
Niekas neišvengsim šio likimo,
Karo mašina pati sau nesustos.
 
Kaunamės dėl reitingų, interesų,
Nežinia savo scenarijų braižys,
Greitai pasibaigs rugsėjo mėnuo,
Vaiko akys pergalės dar nematys.
 
Aukso veršiui lenkiasi pasaulis,
Dangus nebegirdi mūs maldos,
Kur, žmogau, tu šią dieną keliauji,
Nejauti, kad peržengei visas ribas.
poeta

2023-09-14 21:36:50

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Moderatorius (-ė): piemenaitė

Sukurta: 2023-09-15 10:13:02

Poetės eilėse jaučiamas liūdesys ir nerimas dėl žmonių ateities.
  Anot B. Brazdžionio:

Žmogaus golgota

Veltui jūsų giesmės, girios paukščiai,
niekas jų mirties nakty nesiklausys,
veltui, debesys, jūs dengiat dangų aukštą,
veltui, eglės, jūsų žalias šlamesys …

Iš dangaus ne tavo, saule, ugnys liejas
ir ne jūsų, mažos žvaigždės, spinduliai
į namus, į kūdikius, bažnyčias ir alėjas,
į senų dienų Rūpintojėlį pakelėj.

Skyla uolos ir granito sienos trupa,
ir kaip lapas dreba žemė nebylė,
nepravers ji skausmo skundui lūpų
ir nesulaikys tavęs, žmogau, mirties kely.

Ką pastatė amžiai, tu sugriausi,
ką dangus palaimino, prakeiksi tu,
išbarstysi Dievo duotą metų auksą
eidamas bedugnės degančiu krantu.

kad kaip paukštis grįžtum vėl iš tyrų nuogas,
alkanas, beturtis, be namų,
kad dangun pakeltum savo širdį tyrą,
keršto, karo, maro nuvalytą ir skausmų.