......

Šis pasaulis nelaukia atpirkimo,
Bus daug kraujo ir daug kančios,
Niekas neišvengsim šio likimo,
Karo mašina pati sau nesustos.
 
Kaunamės dėl reitingų, interesų,
Nežinia savo scenarijų braižys,
Greitai pasibaigs rugsėjo mėnuo,
Vaiko akys pergalės dar nematys.
 
Aukso veršiui lenkiasi pasaulis,
Dangus nebegirdi mūs maldos,
Kur, žmogau, tu šią dieną keliauji,
Nejauti, kad peržengei visas ribas.
poeta