← Atgal

Prasmingas dienoraščio įrašas

Autorius:
Janus

Sukurta: 2017-09-24 01:24:14

Komentarai: 3

Autorius:
Ražas

Sukurta: 2017-09-20 16:02:02

Komentarai: 4

Santrauka:

Tolumon įsismelkusi artuma nesuteršia ir negadina tolumos,
bet artumoje dalyvaujanti toluma tarsi pelynai apkartina artumos
taurėje putojantį saldybės nektarą. Akivaizdu, kad tas pelynų
nuoviras pagamintas iš kalbos, nes toluma duota tik kalboje,
o artuma — tiesiogiai matomuose  bekalbiuose daiktuose.
Arvydas Šliogeris  „Kasdienybės metafizika“, psl. 49
 

Autorius:
poeta

Sukurta: 2017-09-18 10:37:22

Komentarai: 5

Autorius:
Pelėda

Sukurta: 2017-09-18 08:32:52

Komentarai: 0

Autorius:
Ražas

Sukurta: 2017-09-15 11:51:18

Komentarai: 5

Santrauka:

Vergilijus „Eneida“, antroji giesmė, Trojos žlugimas

40 Lydimas pulko žmonių, į priekį visų prasiskverbęs,
Laokoontas antai nuo tvirtovės bėga uždusęs,
Šaukdams iš tolo: „Koks pamišimas, vargšai trojėnai!
Tikite, priešai pabėgo, ir manot – bus be apgaulių
 Dovanos kokios danajų? Taip jūs pažįstat Uliksą?

45 Gal šioj medžio pily sulindę slepias achivai,
Gal jie mūrams paimt pastatė prietaisą tokį:
Iš jo galės žvalgyti namus ir sliuogti į miestą,
O gal kitokia klasta. Netikėkite arkliu, trojėnai!
Šis ten ar tas, aš danajų bijau, ir dovaną duotas“.
 
 195 Taip mes patekom į pinkles. Gudraus, klastingo Sinono
Žodžiais šventai patikėjom, ir ašarų dengiamas vylius
Paėmė Dardano sūnus, kurių narsusis Tididas
Nei larisietis Achilas nestengė niekaip įveikti,
Tūkstančiu plaukę laivų ir dešimt metų kariavę.   
 
Albertas Einšteinas:
Begaliniai yra tik du dalykai:
Visata ir žmonių kvailumas.
Bet dėl Visatos nesu tikras.
 
 

Autorius:
Pelėda

Sukurta: 2017-09-12 09:33:55

Komentarai: 2

Autorius:
Nijolena

Sukurta: 2017-09-10 07:47:54

Komentarai: 5

Autorius:
Rena

Sukurta: 2017-09-08 15:33:40

Komentarai: 6

Autorius:
Reicherts

Sukurta: 2017-09-05 19:11:32

Komentarai: 2

Autorius:
Rena

Sukurta: 2017-09-05 15:01:25

Komentarai: 5

Santrauka:

Atgal į tolius...