Pilnatis


Tarp mudviejų krantų neskęsta pilnatis,
Minkštais šešėliais glosto ir apklosto.
Jausmai ir patirtys - ne žodžiais apsakyt,
Tik išdavikiškai nusirident per skruostą
Link raibuliuojančios Giesmių giesmės versmės,
Iki aistros abiems alpaus zenito.
Neabejoju - saulė patekės
Ir vėl bus rytas, bet jau kitas rytas,
O mes sapnuosim atvirom akim
Nebenuplaunamą saldžių glamonių karštį
Lyg du krantai su viena pilnatim -
Nei joj paskendę, nei galį išnerti.
Nijolena

2022-09-17 04:24:21

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Moderatorius (-ė): piemenaitė

Sukurta: 2022-09-17 11:24:26

 Vaizdingos eilės su nostalgija bei liūdesiu, esant neišvengiamybei.