Nušvisk ir tamsoje

(Lyriškas, bet ir pilietinis)
 
Nušvisk ir tamsoje, juk daug šviesos turi,
Kaip švyti naktyje auksiniai lapai.
Nors ir baugins visus rudens tamsa gili,
Ir plaks širdis krūtinėj kaip patrakus.
 
Praeina naktys visos, net ilgiausios.
Bus rytas naujas ir diena šviesi sugrįš.
Ji bus pilka tik tiems, kur snaudė apsiblausę,
Kai su juodais šešėliai siautėjo naktis.
 ..........................................................
Žmogau žmogau, ryžkis pavirst į Vytį!   
Liepsnų tikrai karštoj širdy jauti.
Iškelki jas, tegul visiems mums švyti,
Kad nepaliktume tamsos šaly.
 
Kol dar tik smelkias melas begalinis,
Pagieža, kerštas, valdžios ir turto troškulys,
Kol šmėklos nesupurvino visai Tėvynės,
Lietuvi, nušvisk, kaip tėvų žemės švyturys.
 
Brangiausias tavo turtas – kalba ir savastis,
Dainų melodijos, jų skambūs žodžiai,
Nesuteršta istorija, didvyrių atmintis,
Laukų, miškų ir vandenų beribis grožis.
 
Kiek liko laiko būti savimi gi nieks nežino,
Pavojų debesys arti tamsus.
Nebeišgelbės sienos net aukščiausios, geležinės,
Bepročių smagratis juk toks sunkus.
 
O tu gali ne tik artoju būti,
Svyruokliu beržu, ąžuolu žaliuoti.
Gali kovot, kovoje žūti,
Gali ir pergalės dainas dainuoti.
skroblas

2021-11-07 10:38:03

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): eglute7

Sukurta: 2021-11-13 12:12:30

Kol šmėklos nesupurvino visai Tėvynės,
Lietuvi, nušvisk, kaip tėvų žemės švyturys.

Kad Jūsų žodžiai paliestų širdis...

Vartotojas (-a): nei_sis_nei_tas

Sukurta: 2021-11-08 09:26:32

Jei neklystu, tai tik šauksmas tyruose, nes visi per daug panirę savo problemas.