Bronia nesiskiepiNs!

Bronia sakė – nesiskiepiNs, anCnukio ji nesidės,
Ir be Galimybių Paso ji namie laisva sėdės.
Nes jai internete rodė filmukus labai protingus –
Apie sąmokslus baisiausius, reptiloidus tuos siaubingus.

Mūs Bronia labai teisinga – kuo tik nori patikės,
Netgi apie plokščią žemę, net apie skiepus mirties!
Tik svarbiausia, kad nebūtų info ta oficiali –
Kas oficialu, tas bloga, žino tai dabar visi!

Bronia jau seniai dalinas socialiniuos tinkluos
Viską, ką tiktai suranda, kas tik būna ant bangos –
Kad artėja genocidas, visi mirs tuoj nuo skiepų.
Gyvi liks – bus nevaisingi. Siaube siaube, kaip baisu!

Nuotoliniais termométrais trina atmintį – let`s share!
Kaukės dusina ir žudo – spread this info everywhere!
Sučipuos visus kaip karves – platinam, ir spausk „patinka“!
Kovido nėra, čia melas – atradau tiesos razinką!

Vai tai striokas, vai tai baimė – jau kas vakarą Bronia
Pasižiūri ji po lova – reptiloidų ar nėra.
Nes išlįs ranka su skiepu ir įbes, kur nesueina!
AnCnukį užmaus ant nosies – žiū, ir jau mirtis pareina!

Ji prie Seimo dujų gavo, ir dabar nuo tos dienos
Siutas moteriškę ima, plaukus raunas nuo galvos,
Kad be Galimybių Paso niekur išvažiuot neleis,
Į kabaką nenueis net. Diktatūra nepraeis!!!

SkiepiNtis valdžia ją spaudžia! Nužudyt ją valdžia nori!
AnCnukius šituos uždėjo – žemina jie damą orią!
Prigalvojo tų kovidų, kad tik jai įgrūstų čipą,
5 GIE prie jo paDjungtų, ir iščirškintų ją gyvą.

Ne, neims ji vergo paso! AnCnukio ji nesidės!
Ir tikrai jau nesiskiepiNs! Kaip kitaip išvengt mirties?
Ji imunitetu savo tiki iš visų jėgų,
Neapgaus jos globalistai, nesuleis jai tų nuodų!

Bet štai vieną gražią dieną pasijuto negerai.
Jai padarė Covid testą – teigiamas, j*b tararai!
Viskas aišku – čia sistema nori sudoroti ją!
Specialiai bangas paleido, kad palaužtų kovoje!

Kai ligoninėj gulėjo prie deguonies prijungta,
Vis tiek mąstė moteriškė – sąmokslas čia, netiesa.
Jai prijungė mirties dujų, kad kvėpuotų tais nuodais,
Kuriuos su vakcinom leidžia. Bet ji jiems nenusileis!

Atsigavo, pagerėjo tik po mėnesio Bronelei.
Ji ilgai prisikankino, nes sisteminiai varžteliai
Su baltais mirties chalatais ją kėsinos numarint.
Bet atlaikė, nepalūžo! Nors baisu jai prisimint,

Kaip ligoninėj ją žudė, bet ji giriasi visiems –
Visą mėnesį kankino, tačiau ji parodė jiems,
Kad laisvos jos nepalaužti, jų nuodai jos nepaveiks,
Nes imunitetas tikras, sąmokslus visus įveiks!

Nors užlipus laiptais dūsta, oro trūksta nuolatos,
Bet Bronelei tai nė motais. Imasi toliau kovos –
Actą garina balkone, kad chemtreilus išnaikintų,
Galvą folija vynioja, kad minčių jos neskaitytų.

Ji plakatus naujus ruošia – eis prie Seimo būtinai,
Atstovės žmonijos laisvę, rėkaus ten, nors nelabai
Po ligos jai rėkaut gaunas. Nieko tokio! Ne bėda!
Ir tikrai jau nesiskiepiNs! Ir be kaukės bus laisva!!!
Mužik Super Star

2021-08-31 01:20:14

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Moderatorius (-ė): oioioi

Sukurta: 2021-08-31 16:04:27

Smagiai surimavote vieną iš aktualijų.

Vartotojas (-a): nei_sis_nei_tas

Sukurta: 2021-08-31 13:15:17

Liuks kūrinys,
Dar gerai, kad Bronia nepasakė: "Nesiskiepinsiu, nes noriu mirti". Ir tokių yra, pamiršusių paprastą gamtos dėsnį, jog amžinoji užmarštis neateina taip lengvai, o prieš ją būna siaubingų kančių.