Žalgirio jūra

Santrauka:
Apie korupcijos ledkalnį ir viršūnėles.
.
Moto – komentaras:
         Tiesiai šviesiai su ironijos prieskoniu. Prašosi tęsinio su laimės receptu.
                                                                                          Nijolena
 
Nijolena Nijolena... Turim receptą ne vieną. Žinom juos visi, seniai, tik netaikom, avinai.
Mes pro langą į dausas žiopsom: kas ten dedas, kas? Mat išrodo mums, kad žinom, kas po kojom, kas kaimynuos... Nors išskrosti nemėginom tūlo ryklio vidurių –  iš pasviečių keturių išgraibytais trim peiliukais.
Klapatai – vis nėr Periklio. Kas įstengs išvengt to ryklio?
Per istoriją sapiens ilgą(?)  pridaiginta laimės smilgų. Randam sėklų, gėrio gilių, nėr tik ąžuolų didvyrių.
Galingiausias – aukso stabas. Džiaugias žmonija, išradus šią sodriausios laimės jūrą. Jūroj baltų gėris gūra.
Tad nebėr ko begalvoti. Pulkim receptais mojuoti, šokim juos klijuot ant sienų  – žlugs korrrupcija per dieną...
Receptų šimtai, kelis Jums primint tariuos galįs. Jų šaltinių neberodau – žinomi. Svarbu jų žodžiai.
        
                        LAIMĖS  RECEPTAI
 
1.   Vaikeliai, mylėkite vienas kitą.
2.   Klausykite Mozės, ir būsit laimingi.
3.   Klausykite Pauliaus.
4.   Visų šalių proletarai, vienykitės!
5.   Jei per kairįjį trenks tau žandą, atsuk ir dešinį.
6.   Sukčiai susivienija ir įgyja jėgą. Lai susivienija dorieji.
7.   Turčiui tiek į dangų kelio –
      pro tą adatos skylelę...
      Jį apšviesk, pamokyk – jis  
      vargšų pensijoms dalys.          
8.   Visi prezident. ir kiti kandidatai prisiekia kovoti su korupcija. Išrinkim VISUS, ir prezidentų šutvė
      sutrins korupciją.        
9.    Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
 
                        TERPĖ RECEPTAIS UŽGROTI
 
Baltų jūroj grumdos lytys.
Plaktis tau tarp jų, ardytis,
Kol pavargęs jau, nustėręs –
Žiū – trispalvės vėliavėlės,
Jų kotukai – žiū – iš ledo,
Blyksi – rink juos – laimę žada
Ši šešėlio viršūnėlė...
Koks ją ledkalnis iškėlė?
 
– Nerk giliau – ten ledas švyti
Kilometrinis, brolyti.
Nebandyk atskelt, varpyti –
Sergsti jį rykliai dantyti,
Nors nutukę penimi,
Griebs, jei žvelgt giliau imi.
Tu dar – žydšaudžiai, dėmė...
 Išgaravus ta smulkmė.
 
Šnipo, stribo uodegėlė –
Nupešta... tiekkart ją kėlė,
Kad pabodo ir neliko
To nemandagaus dalyko.
Bet gal venk ledus tuos liesti –
Seksis bėdą prisikviesti.
Nors kvaili ryklių metodai,
Knaibęs – pats žioplai išrodai:
Sistema už juos, kaimynai,
Jiems tie patys svyla blynai.
Žvilgterk – tos vienodos maulės
Kažkodėl vis  ne prakaulės?
 
Juos apžvelk kartu, po vieną,
Kur skaidresnė ledo siena:
Susiraizgę, susisaistę
Juokdariai ir kunigaikščiai...
Viens kitam jie kaišo koją,
Prieš tave – išvien putoja.
Išdidžiausias – aukso stabas...
Džiaugias žmonija, išradus
Šią visokios laimės jūrą.
Jūroj baltų gėris gūra,
Tik ne šių makaulių skarbas.
Krizės – kur gudresnių darbas.
 
Ledą palaižyk, kad liežtu
Dar aštriau tiesa prašviestų –
Ant – klapčiukai, meno žmonės,
Dar žiniasklaida – malonės
Laukia, arba ją dalina
Gabalais tiesos ir šlyno.
 
*
Žinios neramios... taip būta... vėl šviečia –
Ne kažkada Leonido spartiečiai –
Suomiai aukų ar seniai kalną dėjo.
Mūs – vadų kinkos drebėjo.
 
Suomių tauta nepraskydo!
Mes... kažkada beturėjom vadus...
Žalgiri, žliumbk iš pavydo.
Kovėsi runkeliai be tų vadų,
Savo draugus išsirinkę,
Vilčiai begęstant ir vyrams graudu.
O... grįš dar vadai, kur pustės padus,
Grįš, o pamokslų pritvinkę,
Jie –
 
Kur kelnaites pasiraitę perbrido upelį,
Ir šiaip taip įsilervojo į gerovės šalį.
O tėvynėj visko dėjos, aukos – lenkė suomius,
Laukėm... po pavojų – laikas – grįžo.
Moko – runkelius – rõmius...
 
Runkeliai ir patys moka. Graibsto dieną ir nakčia.
O Perkūne!
Ne Neptūno, o Plutono karalystė čia.
 
Plutokratija – Elitas.
Ją nulipdė dievas Litas?
– Šiukštu. Tvėrė galvos blaivos,
Kur dabar po triūsų raivos,
Ar dar kreta lįst į Seimą,
Dar šilčiau apklostyt šeimą, –
Puskvailių jau atsikratę,
Pasodinę... ar pastatę
Ten, kur patarnaus gudresniam.
Neįtiks – tą cypėj rasme.
 
– O gerų? Randi gerų?
– Dar skaitai? – tai dar turiu.
 
Betgi kas tau išsiskaitė?
– Fantastinė pasakaitė.
                 ?
 
PASTABOS čia pat diskusijoje.
Algmar

2014-04-12 14:54:55

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Komentarų nėra...