Giltinės monologas

Santrauka:
Sukurtas vaidinant giltinę užgavėnių karnavale
Be poilsio aš turiu kovoti prieš gyvybę,
kurią jūs saugot bet kokia kaina.
Ir tik tada galiu pailsėti,
kai jūsų dūšia iš kūno išeina.
Žinau, aš ne gražuolė
ir koketuoti su manim nieks nedrįsta.
Aš žmogų aplankau ligos guoly
ir man vis tiek - ar jis biednas,
ar bagotas ar aferistas.
Mirdami visi mano vardą mini,
ir veja mane šalin,
bet aš stoviu lyg akmeninė
ir žiūriu į ligonį baisiom akim.

Ko jūs verkiat, ko jūs raudat
netekę savų ar draugų,
negi nesuprantat,
kad žemė - tai vieta vargų.
Gerai, mielieji, kad nežinot,
kada aš į jūsų šeimą ateisiu,
ir gal ne vieną kartą.
Mano pareiga nuvesti jūsų sielą
iki dangaus vartų.
O toliau - Dievulis sprendžia
ir šv. Petrui leidžia
lydėti jūsų sielą
iki rojaus ar pragaro vartų,
pagal tai, kiek nusidėjot kartų...
herbera

2007-02-18 21:40:44

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): Vaja

Sukurta: 2007-02-25 23:11:54

Viskas labai gerai, eilėraštis proza labai gražu, bet ar nemanot, kad buvo galima tą pačią mintį sutalpinti į kelis sakinius. Net ir pats Balys Sruoga savo laiške Petrui Cvirkai rašė, kad nereikia visko pasakyt skaitytojui, kad "razumnas" skaitytojas pats turi daug ką atrasti per savo išgyvenimų plotmę :)
Nepykit, kad kritikuoju, bet manau, kad tam ir yra komentarai, argi ne? :)

Vartotojas (-a): Vėtra

Sukurta: 2007-02-19 07:10:17

Proziškas kalbėjimas. Gera mintis ir sena kaip gyvenimas, tik reiktų dar paieškoti formos, gludinti.

Anonimas

Sukurta: 2007-02-18 23:21:59

vistiek>>> vis tiek.
neišbaigtas kūrinys, ne pabaigos prasme. turiu minty, tai jog jam reikia dar gerokai pastangų pavirsti poezijos kūriniu. jeigu mintis stipri, tai reikia ir stipraus apvalkalo

Vartotojas (-a): herbera

Sukurta: 2007-02-18 21:42:55

Turbūt netinka į satyros skyrelį,nes tai tik šiaip ant greičio sukurta...