Gimtoji kalba

Gal kažkam mūs lietuviškas žodis
Ir rašyba atrodys sunki.
Man tai – lakštingalos balsas,
Tekantis čia, kur Liekė srauni.
O galėjau kalbėt lenkiškai, vokiškai...
Ji – mūs kalba – žandarais, Sibiru gąsdinta,
Ir gal liko tik našlaitės ašara?

Knygnešiai... Tai jie nepabūgo tamsos
Atkakliai, vežimuos saugiai paslėpę,
Lankė kaimus, miestus. Knygą it šviesą...
Braunasi šiandien jau žodžiai angliški.
Ateina lėtai. Ar sakau ne tiesą?
delioren

2023-05-14 22:16:05

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): baltoji varnelė

Sukurta: 2023-05-15 19:02:18

Sakai tiesą , miela delioren, kažkada rusenome - dabar anglėjame...
Pasiduodame patys be jokios prievartos, tai ir knygnešių neprireiks.