.......

Prisikėlimas, tai pabudimas pavasario rytą,
Kai tūkstančiai paukščių balsų sveikina mus,
Kai visi žiemos vargai praeitin tolyn nusirito,
Kai atsikėlęs jautiesi sveikas, linksmas, žvalus.
 
Matai kaip želmenys kalasi, kyla į viršų, į saulę
Ir tu pats su jais kyli, stiebiesi, judi lyg piemuo,
Ganai savo prisikėlusį lengvų minčių pasaulį,
Jauti, kaip į burną  plūsta šiluma lyg vanduo.
 
Prisikėlimo džiaugsmas kvapnus ir spalvingas,
Tai pergalė, kai mirtis gyvenimui užleidžia vietą,
Džiaugsmingai švęsime žmonių ir gamtos Velykas,
Nešime į savo namus tikėjimą, meilę, šviesą ir tiesą.
poeta

2023-04-06 16:50:13

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Moderatorius (-ė): piemenaitė

Sukurta: 2023-04-06 19:10:44

Varpai paskelbs pasauliui Aleliuja!
Visus kvies kilt ir eiti paskui Jį,
Kurie į skausmą, neviltį įpuolę buvo,
Tikėjimą praradę vėstančioj širdy.
 
Pakvies ir tuos, kur laimės nestokojo,
Dalintis su kitais dosnia ranka,
Kad auštų kiekvienam vilties rytojus,
Gyvenimo nekartintų kančia.
 
Ne vien žiedais pavasaris mums šviečia,
Ryškesnis ir už juos šventų Velykų spindulys.
Atverkim jam save, tegul paliečia,
Te niekas niekada nuo Kristaus kelio nenuklys.

Tesaugo Angelas Sargas!


LINKSMŲ IR PALAIMINTŲ ŠV. VELYKŲ!