Vidūžēmis

Menūliā atābraduos skalija tōlimās šviesās,
Atāpučia paukštį, jā plunksnās iš sniegā ir vėjā,
Vidūžēmiā dugnas gilus, skyla lygumās vėsiās
Ir medžiai išeina tālyn, tiek naktų išstāvėjį.

Ir prunkščia palaidas vanduo, pā ladu žydi žvaigždēs,
Dungaus vidury maudās žuvys ir āketį kerta,
Mēnuliā maži abrāzdėliai unt ažerā vaikštā,
Pasklydus naktis verpia sniegū senais kalavartais.

Plonas siūlas lig pat gilumās, ā viršuj tiktai duknās,
Ā viršuj baltas mėnuo ir pātkavās gruodā nudīlusiās,
Skyla lādā atābradas, aižēja mėnesiā dūgnas,
Tykiai snenga nakties trupiniai, miega žvaigždēs pražīlusiās.
Juozapava

2013-01-25 20:58:09

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): spika

Sukurta: 2013-01-25 23:00:40

labai gražus vidužiemis...

Vartotojas (-a): eglute7

Sukurta: 2013-01-25 22:31:38

Būtų smagu paklausyti skaitančios... :)

Vartotojas (-a): kaip lietus

Sukurta: 2013-01-25 22:13:59

Abrazdėliai. Pas mus kaime irgi taip sako - man tas žodis labai įdomiai skamba ;)

Vartotojas (-a): Vlabur

Sukurta: 2013-01-25 22:06:18

Gražus tas vidužiemis Aukštaitijoje...

Vartotojas (-a): Eiliuotoja

Sukurta: 2013-01-25 21:06:06

Gražiai atajo vidūžemis :) O dar: Mēnuliā maži abrāzdėliai unt ažerā vaikštā...