← Atgal

poeta UŽRAŠAI

Sukurta: 2020-11-22 14:03:03

“Pesimistas mato sunkumų kiekvienoje galimybėje, optimistas bet kokiame sunkume įžiūri galimybę.”

“Karts nuo karto žmogus atsitiktinai užkliūna už tiesos, bet dažniausiai jis atsikelia ir nužingsniuoja toliau.”

„Visada prisimink, kad aš paimu iš alkoholio daugiau, nei jis iš manęs.“

„Nors ir esu pasiruošęs kankinio mirčiai, vis dėlto bemeilyčiau tą momentą atidėti.“

„Fanatikas yra asmuo, nenorintis keisti savo nuomonės, o norintis pakeisti subjektą.“

„Karo belaisvis – tai žmogus, kuris bando jūs nužudyti ir kai jam nepasiseka, prašo jūsų nežudyti jo”

“Karo metu tiesa tampa tokia brangi, kad ją pastoviai turėtų lydėti melo eskortas“

„Kad uždegtum, visų pirma pats turi degti tuo jausmu. Kad pravirkdytum, visų pirma ašaros turi tekėti pačiam. Kad įtikintum, visų pirma pats turi tikėti.“

„Penkių minučių pokalbis su vidutiniu rinkėju – tai geriausias argumentas prieš demokratiją.”

“Mes gyvename iš to, ką gauname, bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame.”

Vinstonas Čerčilis yra sakęs – “Mėgstu mokytis, bet nekenčiu būti mokomas.”

„ Atimkite iš manęs cigarą, ir aš paskelbsiu jums karą.“

„Mes turime saugotis nereikalingų inovacijų, ypač jei vadovaujamasi logika.“

„Sėkmė yra ėjimas nuo vienos nesėkmės prie kitos neprarandant entuziazmo.“

„Aš laikau save optimistu. Neįsivaizduoju, kokia prasmė būti kuo nors kitu.“

„Demokratija yra blogai, bet tai geriausia ką turime.“

„Trumpiausias griovimo būdas taikyti varžovų metodus“

V.Čerčilis