← Atgal

Felicija Ivanauskienė UŽRAŠAI

Sukurta: 2022-08-07 19:20:49


Credo, Nikolai Gumilev

 
From where I came is quite beyond me…
Nor do I know for where I’m bound,
When blazing with the flush of victory
I’m in my sparkling garden found.

And when I’ve had my fill of beauty,
And bored become of roses’ touch,
And when my spirit baulks at duty,
When daydreams have become too much,

It’s then I live like shadows’ capers
In final hour of patient’s day,
Held captive by mysterious vapours
And crimson goblet’s blazing play.

The world it opens all before me –
Both shaded night and glaring sun,
And in victorious ether’s story
The gentle planets’ jig’s begun.

I seek not patient’s intuition,
The why or how I’ve come like this;
I know I saw a spark’s ignition
When star with star exchanged a kiss.

I know the place was filled with singing
Before the ground of beauty’s throne,
When interwoven vision’s springing
Where white and holy blooms have grown.

In marvels faith I hold with passion,
And having then horizon grasped,
I will thus in some sort of fashion
Contrive on all my dreams to cast.

Immortal and with mighty power,
And quite in love with beauty’s whelm.
Harmonious rainbow now will flower
Above eternal chasm’s realm.

Translation by Rupert Moreton

Sukurta: 2022-02-18 17:44:08

 


Смотри же, чтобы жесткая рука
Седой зимы в саду не побывала,
Пока не соберешь цветов, пока
Весну не перельешь в хрусталь фиала.
 
Как человек, что драгоценный вклад
С лихвой обильной получил обратно,
Себя себе вернуть ты будешь рад
С законной прибылью десятикратной.
 
Ты будешь жить на свете десять раз,
Десятикратно в детях повторенный,
И вправе будешь в свой последний час
Торжествовать над смертью покоренной.
 
Ты слишком щедро одарен судьбой,
Чтоб совершенство умерло с тобой.
 
 
William Shakespeare

Sukurta: 2022-02-09 11:17:04

В небе моем, как на синем поле,
Осыпаются грезы, гаснет звезда.
Все мои грезы — сны, и не боле,
И не свершаются никогда.

Не каждая ива — плакучая ива,
Не у каждой розы розовый цвет.
Я знаю героев, бегущих трусливо,
И дверь, на которой запоров нет.

Ни страсти, ни пыл ничего не значат.
Все, что мы говорим, есть ложь.
Сердце отноет. Глаза отплачут.
А с голого разума что возьмешь?

Guillaume Apollinaire
 

Sukurta: 2021-12-19 15:28:12

 


Už tuos,
Kuriems džiugiąją valandą išmušė varpas aštuntą,
Ir už tuos, kuriems mirtiną valandą išmušė varpas,
Kurie neatsimena nieko ir jau nepabunda:
Jų pavardė – tai diena, naktis – tai jų vardas –

Už tuos, kur dainavo liūdnai, tarsi šviestų spingsulė,
Už rankenoj užmirštą šilumą – užmarštį be pabaigos,
Už tuos, kas ramybę ateinantiems siūlė,
Už didelį Dėkui, už amžiną jų Visados –

Už tuos – be kalbos ir be balso, kaip varpinės senos be varpo –
Jų šilumą žvėrys išlaižė iš dirvoj pėdos paliktos –
Už tuos, kur pamiršo, kur guldė po amžių pavarte
Ir negyviems neteisybę užrašė kreida ant kaktos –

Už tuos – iš tamsos, iš nakties ir iš molžemio kvapo,
Už Visados ir už Niekad, už plūgais apartus metus –
Už juos tu ant pirmojo žalio pavasario lapo
Pasirašyk tris kartus.

Marcelijus Martinaitis

Sukurta: 2021-12-10 18:33:11

 


Sustink, pavirtęs saulės lėliuke,
Eilių šilkais į šilkverpio kokoną,
Įsupki sielą ir paklysk laike:
Sapnuok rugius, ant stalo duoną
Ir lauk pavasario, kaip sienoj
Vabzdys apmiręs juk ateis
Tavęs prikelt birželio mėnesienoj
Svajonių moteris, kurios geidei.
 
Leonardas Gutauskas

Sukurta: 2021-12-06 20:53:46

Laiškas Tau

Tau laiškų niekada nerašiau,
Bet tikrai kada nors parašysiu,
Tik bus raidžių mažųjų mažiau,
Nes išlieka vien didžiosios visos.
 
Nuplasnos mano laiškas paukščiu –
Balandžiu baltasparniu su vėju.
Parašysiu – kodėl aš kenčiu,
Parašysiu – kodėl aš tylėjau.
 
Tarsi būtumei Tu taip toli,
Kad atskirtų kalnai mus ir marios...
Juk širdis, nors karšta – nebyli,
Parašyčiau, kodėl ji bevalė.
 
Parašyčiau Tau daug...
                         Bet vis tiek
Kai ką daugtaškiai slėptų pabirę...
Na, o Tu, jei gali, patikėk –
                  Jie nedrąsūs tokiẽ, nes...
Aš – myliu.
 
kaip lietus

 

Sukurta: 2021-11-28 19:04:08

 

 

Eilėmis arklių nesupančiosi,
Bet pasmaugti jomis nesunku,
Iš kanapių žodžiai – tvirčiausi,
Nors jais kopti aukštyn – baugu.
 
Eilėmis neišgelbėsi skęstančio,
Bet į duobę įgrūst gali
Ir save, ir poeto gęstančią
Aureolę. Sakyk, baily,

Ar žinai, kad raidės – bedalės,
Jos ant sniego – kraujo lašai?
Ar žinai, kad metaforos – kalės
Su žmogėdromis moka žaist?
 
Eilėmis eilių nesupančiosi,
Nors yra geležinių eilių,
Te pasiutusios eilės kandžios
Tas supančiotas kojas bailių.
 
Leonardas Gutauskas

Sukurta: 2021-11-23 19:01:32

 


Pažvelk, gražu, kai taip ant knygų sninga,
Atrodo, tyliai sninga ant širdies,
Ir tu tiki: gamta bus gailestinga,
Ir paskutinę valandą užties
Lentas baltai, ir nesvarbu, kad būsi
Užkluptas žiurkėm dvokiančiam mieste,
Tiki – tau pasiseks: lapu nepūsi,
Užmigsi tyliai krikštolo karste.
 
Pažvelk, graudu, kai taip ant veido sninga,
Atrodo, saulę nunešė pūga,
Ir sodo medžiai, anglini, sustingę,
Lyg akmeny įamžinta banga
Dienų senųjų...
                           Kas dygliais pavirto,
Uždengs jį skruzdėlyno kauburys,
Bet kas nuo sningančio dangaus apgirto,
Tas tyliai tartum snaigė kris...
 
Leonardas Gutauskas

Sukurta: 2021-11-14 21:15:04


Ateis naktis kaip didelis ir juodas

Žvėris - girdėsi jos žingsnius,
Tai bus jau lapkritis, ir sodas
Lyg nukirsta avis sukniubs.
 
O geležinis ir dantytas ratas

Per skliautą paskutinįkart riedės,
Ištarsi: pro medžius jau jūra matos,
Tik mūsų žingsnių bangos negirdės.
 
Leonardas Gutauskas

Sukurta: 2019-08-17 19:58:57


Tik nepamiršk
 
Tik nepamiršk...
Tu prisimink mane,
Nors meilė tau –
Tik šuoras vėjo.
Bet juk bangavo jūra,
Jos dugne
Tau gintarus rinkau.
Mylėjau.
 
Tik nepamiršk...
Kai gelsvi lapai kris
Ir rudenys žingsniuos alėjom –
Pilkas sugriausiu debesų pilis.
Aš – saulė.
Ar jauti!?
Mylėjau.
 
Tik nepamiršk...
Tamsi liūdna naktis
Po langu melsis išsiliejus –
Ja netikėk.
Į Paukščių taką skrisk,
Kurį tau nutiesiau.
Mylėjau.
 
Tik nepamiršk...
Net jei nebus manęs –
Išeisiu ten,
Kur niekad nėjęs.
Priklaupk prie kapo,
Skinki ramunes –
Jos pasakys:
Tave aš visada mylėjau...

kaip lietus (zaliazole.lt)