draugas

įsižiūrėk
žiūrėk ilgai
šuns akys
papasakos
gyvenimą savo
tavyje

grandines paglostai
sopulius sužydėjusius
rankoje švelnus
drėgnas prisipažinimas

pasidalini kąsniu
kasdieniniu
prisiriša prie sąžinės
net svetimo

jei kaukia
galvą nuleidęs
tavo
likimą apverkia
savyje
moli