Vienaraidis - 1. Aukoju Aukščiausiajam auką

Aukoju auką Aukščiausiajam –
Ant aukuro atnešiau Absoliutui.
Aguoninė aušra aiškiai aušta,
Ašarotas akis aštriai ado.
Ant aukuro aistrą atnešiau,
Akis apsiploviau akivare.
Andai – Amžinatvė atsėlina:
Aistra anglėja anglėja...
Ankštuma apsivijo aplinkui –
Atrodo, apklojo antkapiu.
Apaštalo aprėdu apsidengusi,
Atjoja Amžinatvė ant asilo.
Artimas angelas apdejuoja
Apanglėjusią aukuro aušrą.
Akmenimis ateina apaštalas,
Atnešdamas apytamsą aidžią.
Alėja, alma akimirkos –
Amas artinakty apmiršta.
Apavas apaštalo atviras:
Angimi apkandžioja akmenys...

P.S.:
alėja – teka
amas – garsas, balsas
Žiemgalos Bitė