← Atgal

Felicija Ivanauskienė UŽRAŠAI

Sukurta: 2019-08-17 19:58:57


Tik nepamiršk
 
Tik nepamiršk...
Tu prisimink mane,
Nors meilė tau –
Tik šuoras vėjo.
Bet juk bangavo jūra,
Jos dugne
Tau gintarus rinkau.
Mylėjau.
 
Tik nepamiršk...
Kai gelsvi lapai kris
Ir rudenys žingsniuos alėjom –
Pilkas sugriausiu debesų pilis.
Aš – saulė.
Ar jauti!?
Mylėjau.
 
Tik nepamiršk...
Tamsi liūdna naktis
Po langu melsis išsiliejus –
Ja netikėk.
Į Paukščių taką skrisk,
Kurį tau nutiesiau.
Mylėjau.
 
Tik nepamiršk...
Net jei nebus manęs –
Išeisiu ten,
Kur niekad nėjęs.
Priklaupk prie kapo,
Skinki ramunes –
Jos pasakys:
Tave aš visada mylėjau...

kaip lietus (zaliazole.lt)

Sukurta: 2017-06-05 10:50:45Бог может. Но скажи мне, как поэт 
пройдёт за ним сквозь струны лиры тесной?
Где ум и сердце не повиты песней,
для храма Аполлона места нет.

Мелодию ты учишь как закон,
который служит похвалы залогом.
Но знай: она - существованье Бога.
Когда мы суть? Когда направит Он

на судьбы наши Землю и светила?
То, юный друг, не суть, когда влюблён
и голосом  владеет страсти сила, –

забудешь, что поёшь. Оно пройдёт.
Петь в Истине – другой, нежнейший, тон.
Дыханье в Боге. Веянье. Полёт.

Rainer Maria Rilke
 

Sukurta: 2017-02-04 13:52:09

Amid the Worlds

Amid the worlds, in twinkling of the stars
There’s the One, whose name I always utter…
This not because I love Her with my heart,
But rather because languish I with others.

And if my doubt is hard in all its might,
This She alone, whom always I inquire,
This not because She gives abundant light,
But rather because with Her no light is required.

Innokenty Annensky
 
 
Среди миров
 
Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Её любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Неё одной ищу ответа,
Не потому, что от Неё светло,
А потому, что с Ней не надо света.

И. Ф. Анненский
 

Sukurta: 2017-01-25 12:52:18


Еще не раз Вы вспомните меня...

Еще не раз вы вспомните меня
И весь мой мир волнующий и странный,
Нелепый мир из песен и огня,
Но меж других единый необманный.
 
Он мог стать вашим тоже и не стал,
Его вам было мало или много,
Должно быть, плохо я стихи писал
И вас неправедно просил у Бога.
 
Но каждый раз вы склонитесь без сил
И скажете: "Я вспоминать не смею.
Ведь мир иной меня обворожил
Простой и грубой прелестью своею".
 
Nikolay Gumilyov

Sukurta: 2016-02-27 09:49:50


Благословение

«Благодарю, Господь! Ты нас обрек несчастьям,
Но в них лекарство дал для очищенья нам,
Чтоб сильных приобщил к небесным сладострастьям
Страданий временных божественный бальзам.
 
Я знаю, близ себя Ты поместишь Поэта,
В святое воинство его Ты пригласил.
Ты позовешь его на вечный праздник света,
Как собеседника Властей, Начал и Сил.
 
Я знаю, кто страдал, тот полон благородства,
И даже ада месть величью не страшна,
Когда в его венце, в короне первородства,
Потомство узнает миры и времена.
 
Возьми все лучшее, что создано Пальмирой,
Весь жемчуг собери, который в море скрыт.
Из глубины земной хоть все алмазы вырой, -
Венец Поэта все сиянием затмит.
 
Затем что он возник из огненной стихии
Из тех перволучей, чья сила так светла,
Что, чудо Божие, пред ней глаза людские
Темны, как тусклые от пыли зеркала».

    
                                                         Charles Baudelaire
 

Sukurta: 2016-01-25 21:18:10

Taip niekas tavęs nemylės
 
Jau niekas tavęs taip giliai nemylės
Kaip tavo nuliūdęs poeta!
Ar kas ir kančių tiek pakelti galės
Tiktai dėl tavęs, numylėta?
 
Maironis
 

Sukurta: 2016-01-05 11:41:43

Apie pilietiškumą
 
“O mes pradėkime nuo to, kad paskelbkime gedulą Lietuvoje.
Ne dieną, o savaitę, ar metus. Ne tik už tuos du vaikelius.
Už visus kenčiančius, o jų – tūkstančiai”.


Laima Lavaste.  Kodėl Lietuva ryja savo vaikus?
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/kodel-lietuva-ryja-savo-vaikus.htm
 

Sukurta: 2016-01-01 18:17:48

Su Naujaisiais Metais!

Kad Rytas – į Dieną
Kad Rankos - į Saulę
Kad Žodis – į Gėrį
Kad Meilė – į Širdį
Kad Siela – į Laimę
Kad Snaigė – į Delną
Viltis kad į Žvaigždę
Žvaigždė kad virš Kelio,
            kuriuo eisime ...
 

Sukurta: 2015-12-25 11:56:32

Vilties Šviesa
 
Su Šventom Kalėdom!
Tegul Gėris, atėjęs su Nekaltu Kūdikėliu, Šventai saugo Pilietį ir Tėvynę!

 

Sukurta: 2015-12-16 11:09:46

Vilties Šviesa
 
Tačiau mudvi žinom,
kad Dievas – šalia,
ir Jis tai patyrė...
Ir tarė – tada
Žmogumi tu vadinsies,
                kai Širdį skaudės,
jei mano sutvertas
               Pasaulis kentės.
 
(Felicija Ivanauskienė. Laimės transformeriai)