DAINA

Ilgesys... ilgesys ta giesmė
Šviesią vasaros naktį bemiegę.
Ir iš kur, ir iš kur ta galinga versmė
Ir kodėl aš prieš meilę bejėgė?

Bals nubals kažkada smilkiniai
Ir širdis vis silpniau ims plakti.
Patikėk – ne veltui tu gyvenai,
Jei ilgėjaisi liepos naktį.

Ilgesys... ilgesys ta giesmė,
Iš širdies sruvenanti tyliai.
Ir kodėl taip noris, taip noris išgirst
Tą vienintelį žodį...

Bals nubals kažkada smilkiniai
Ir širdis vis silpniau ims plakti.
Patikėk – ne veltui tu gyvenai,
Jei žvaigždes skaičiavai liepos naktį.
klajūnė