Dejà Vu. Esė vienu sakiniu (59)

 


1072.  Tauta, kuri žudo savo vaikus, pasmerkta žlugti. (Ioannes Paulus II)
 
1071.  Laimę, kylančią iš Gėrio, lydi Šviesa. laimę, kylančią iš blogio, supa tamsa.
 
1070.  Sunaikinęs Dievą paklysi dykumoje.
 
1069.  Tikrieji realistai – idealistai.
 
1068.  Psichologijos mokslas sutrinka nustatydamas žmogaus tikėjimo pažadais trukmę.
 
1067.  Kai žodžiai praranda prasmę, žmonės praranda kelrodes žvaigždes.
 
1066.  To paties reiškinio skirtingas traktavimas įrodo esant skirtingoms paralelinėms realybėms.
 
1065.  Pasirinkęs iš įvykių sekos norimą data, karo pradėjimu gali apkaltinti bet ką.
 
1064.  Ne nugalėtojas nustato taisykles, o žmogaus niekingoji prigimtis.
 
1063.  Neapykanta turi zoologinę prigimtį.
 
1062.  Smurtas amoraliu padaro tik smurtautoją.
 
1061.  Per kraują tapęs krauju mis visą gyvenimą.
 
1060.  Ne aukų gynyba mažina jų skaičių.
 
1059.  Grąsinančio individo laikysena ne stipri, o asociali.
 
1058.  Ne judėjimas, o judėjimo kryptis nustato kelionės vertę.
 
1057.  Jokios pasekmės nekyla tik vienai pusei.
 
1056.  Kai ateina naktis, ji ateina visiems.
 
1055.  Jei laivas skęsta, kur tai vyksta, reikšmės nebeturi.
 
1054.  Kartais svarbiau ne gintis, o perkirsti Gordijaus mazgą.
 
1053.  Tas, kuris nuspaudžia šautuvo gaiduką, nušaunamas antru.
Felicija Ivanauskienė

2021-07-10 18:09:02

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Moderatorius (-ė): oioioi

Sukurta: 2021-07-13 22:59:19

Sakiniuose užkoduotos (iš)mintys.
1065. datą

Vartotojas (-a): pavėjui

Sukurta: 2021-07-10 18:59:00

1058. Gal net ne kryptis, o tikslas nubrėžia vertingumą. Betikslis judėjimas bet kuria kryptimi turbūt nėra vertingas.