Žinia be garso

Ant vartų skliauto – Dovydo žvaigždė,
Pasaulio medis – šviečianti Menora,
O sienoje Raudų – pasaulio norai,
Sutemus tūkstančiais balsų kuždės...

Ir aitrūs dūmai pažemiu nuslys
Nuo Kaino aukuro...– „Kur tavo brolis?"
Koks keistas klausimas, žmogau naivuoli,
– „Ar aš jo sargas" – Kainas atsakys.
Tai brolžudystė žvelgia į akis,
Ne tas piemuo avelę baltą ganė...
Per greit pamiršome, Dievuli mano,
Juk naujo laivo Nojus nestatys.

Virš vartų krykščia grįžusi kregždė,
Pavasaris visus gyventi kelia...
Lengvai plevena mėlyna plunksnelė –
Žinia be garso – Dovydo žvaigždė.
baltoji varnelė

2020-04-30 23:05:18

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): eglute7

Sukurta: 2020-05-08 08:30:47

pritariu. Platu mintims ir suvokimui...

Vartotojas (-a): nei_sis_nei_tas

Sukurta: 2020-05-07 11:17:34

Tai kūrinys su gilia potekste - kančia ir viltis.