Žarnos ant parduotuvės sienų (22 serija: politiniai debatai)

Santrauka:
N-18
Televizijos studijoje buvo labai karšta ir dvokė prakaitu bei bezdalais. Karštis ir sunkus tvaikas patalpoje tvyrojo ne tik nuo kaitriai tvieskiančių prožektorių ir prieštvaninės ventiliacijos, bet ir dėl daugybės įsiaudrinusių žiūrovų su plakatais – kandidato į prezidentus Ramono Serbentauto palaikymo komandos. Nors jų kandidatas pagal visas apklausas turėjo žymiai žemesnius reitingus, bet daugybė pačių įvairiausių žmonių, nuo studentų iki pensininkų, apsirengusių marškinėliais ir kepuraitėmis su plačiai išsišiepusio Serbentauto nuotrauka ir didžiuliais užrašais „Tik Ramonas – Lietuvos ateitis!!!“, skandavo šūkius ir kratė plakatus, nors tiesioginis eteris buvo dar net neprasidėjęs.

Tuo metu lauke prie televizijos durų su plakatais stumdėsi kita minia – autobusais iš visos Lietuvos suvažiavusi kito kandidato į prezidentus, Algimanto Bubliaus palaikymo komanda. Jų buvo žymiai daugiau, ir visi buvo labai įniršę. Prie durų stovintis pagyvenęs vyriškis barėsi su apsauga:

- Kaip gali nebūti vietų? Kaip suprasti – neįleisim? Laidoje dalyvauja abu kandidatai, kodėl vieno iš jų palaikymo komanda dalyvaus, kito ne?
- Atleiskit, bet vietų skaičius studijoje ribotas. Serbentauto komanda užėmė visas vietas.
- O kodėl juos įleidot?
- Jie atvažiavo pirmi. Viskas, sakė neleisti, nieko nežinau. Viso gero, - apsaugos darbuotojas – nedidelis akiniuotas studentas užtrenkė sunkias metalines duris, ir pikti, nusivylę žmonės viduje išgirdo užrakto trakštelėjimą.

Tuo metu studijoje jau buvo įjungtos kameros, skambėjo pompastiška muzikytė – prasidėjo tiesioginis eteris. Prasivėrė didžiuliai vartai, ir į studiją, griaudėjant fanfaroms, plojimams, šviesos efektams ir visa apšviesta prožektorių, įžengė vedėja – arkliško veido, išsišiepusi moteriškė arkliškais dantimis, tikra kumelė. Įžengusi sustojo ir entuziastingai sušuko:

- Sveiki, mieli žiūrovai, susirinkę prie savo žydrųjų televizijos ekranų! Su jumis tiesioginiame eteryje laida „Padarykime skandalą“, ir aš, pati pačiausia vedėja – skandalingoji Barbora! Kur jūsų ovacijos, plojimai? Negirdžiu!

Susirinkusieji Serbentauto palaikytojai vos negriuvo nuo kėdžių, plodami ir šokinėdami iš džiaugsmo. Salei nurimus, Barbora tarė:

- Šiandien mūsų studijoje vieši ypatingi svečiai. Mes visi žinome, kad iki prezidento rinkimų liko tik viena savaitė, visi jų nekantriai laukiame ir spėliojame – kuris gi taps mūsų šalies prezidentu? Ar nusipelnęs politikos profesionalas Ramonas Serbentautas, ar tas, visų labai mėgstamas Algimantas Bublius? Šiandien jie abu yra mūsų studijoje! Sutikime – Serbentautas!

Susirinkusiųjų džiaugsmui, klyksmams ir audringiems plojimams, kai prabangiai apsirengęs, išdidus ir aukštai užvertęs nosį R. Serbentautas žengė į studiją, tiesiog nebuvo galo! Palaikytojai dar aukščiau iškėlė plakatus su Serbentautą liaupsinančiais šūkiais, o kameros stambiu planu parodė visai Lietuvai kelias apkvaitusias, ašarojančias pensininkes bei keletą merginų ne ką mažiau stikliniais žvilgsniais, kurios iš ekstazės net persiplėšė marškinėlius.

- Aš padarysiu su Lietuva tiek, kiek su ja dar niekas nepadarė, - tarė Ramonas ir atsisėdo ant kėdės kairėje pusėje, užmesdamas vieną koją ant kitos. Persibraukė sulaižytus plaukus, mirktelėjo susirinkusiems ir išsišiepė jiems išbalintais dantimis.

- Sutikite antrą mūsų laidos dalyvį – kandidatas į prezidentus Algimantas Bublius, - tarė Barbora pilku balsu, be jokio entuziazmo. Bubliui – nedideliam stambokam žmogeliui, apsirengusiam ne taip prabangiai bet irgi tvarkingai, einant į studiją, susirinkusieji švilpė ir staugė „fuuuuuuu!“.

- Atsigręžkime į eilinį žmogų ir padarykime taip, kad gyventi mūsų šalyje būtų gerai visiems, - pasakė Bublius, ir atsisėdo į kėdę dešinėje pusėje. Salėje pasigirdo kažkokio berno balsas „Bublius oblius!“, ir visi pradėjo pašėlusiai kvatoti. Serbentautas taip pat nusijuokė su visais ir pakėlė nykštį į viršų. Bublius tuo tarpu ramiai sėdėjo, sunėręs rankas ant pilvo.

Buvo įjungtas SMS balsavimas ekrano apačioje, ir jau pirmomis sekundėmis pasirodė akivaizdi persvara:

IIIIIIIIIIIIII 7
R. Serbentautas

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 28
A. Bublius

- Pone Serbentautai, kaip žinome, jūsų konkurentas būsimuose rinkimuose pasižymi kaip ir didesniu žmonių palaikymu, bet studijoje matome susirinkusius žmones, kurie aiškiai rodo paramą jums. Kaip galėtumėte tai pakomentuoti? – paklausė vedėja Barbora ir nusišypsojo Serbentautui savo arkliška šypsena.

Politikas atsakė į vedėjos šypsnį, taip pat visus apakindamas savo Emyratuose už keliolika tūkstančių išbalintų dantų blizgesiu, ir tarė tokiu saldžiu balsu, kad atrodo, arbatą pasaldintum:

- Aš turiu mažesnį palaikymą? Deja, tai netiesa. Ir tai darosi akivaizdu, pažvelgus į štai šiuos žmones. Na, kur ovacijos? Nu?

Pakilo toks klyksmas, ekstazė ir euforija, kad nežinodamas tikrai pagalvotum – narkomanų balius, ne kitaip. Viena mergina išbėgo prieš kameras, pasikėlė liemenuką, sumaskatavo nuogais papais ir visiems džiaugsmingai plojant, nulėkė atgal į savo vietą, iškišusi liežuvį. Serbentautas džiaugsmingai nusikvatojo ir nusiuntė merginai oro bučinį.

- Mieli žiū-ro-vai!!! – klykė Barbora, džiaugdamasi ne ką mažiau už tą papus parodžiusią mergą, - ar jūs tai matėte? Ar jūs tai ma-tė-te?!?!?! Tai pritrenkiama!!! Tai nuostabu!!! Tai skandalinga!!! Mergina ką tik parodė papus mūsų politinėje laidoje!!! Argi tai ne įrodymas, kad gerbiamas Ramonas Serbentautas yra žmogus, dėl kurio Lietuvos piliečiai padarytų bet ką?!?!
- Taip, tai įrodymas, - vėl išsišiepė Ramonas, ir nusiuntė dar vieną oro bučinį, šį kartą į kamerą.
- Mieli tėveliai, laikas vėlyvas, bet jei netyčia žiūrite laidą su vaikučiais ir netgi dabar vis dar nesusipratote jų vesti į lovas – padarykite tai tuoj pat, nes mūsų studijoje darosi iš tiesų nevaikiškai karšta!!! Vau!!! Kvepia naujais skandalais!!! – Barbora stūgavo kaip pasiutusi, giliau įtraukė prakaitu ir bezdalais persunkto oro.
- Vau!!! Žinokit tai iš tiesų neįtikėtina. Va čia tai kandidatas į prezidentus! Prisipažinsiu, kad aš nuo jūsų irgi sudrėkau... Tai yra, išrasojau... Na, prakaitas išmušė visą. Ūūūūūū! – Barbora giliai atsiduso, persibraukė kaktą ir jau nusiraminusi paklausė:

- Tačiau po to, ką mes matėme – kaip gali būti taip, kad gerbiamas Bublius turi aukštesnius reitingus?
- Viskas labai paprasta. Sumokėjo pinigus, nupirko apklausas ir viskas, - nusikvatojo Serbentautas ir su pašaipa pasižiūrėjo į Bublių.

Algimantas tuo metu net išraudo iš pykčio, bet laiku susitvardė ir kiek galėdamas ramiau ir mandagiau tarė:

- Atleiskit, bet jūs meluojate.
- Aš meluoju? Ne, čia tu meluoji.
- Atsiprašau, bet aš į jus kriepiausi „jūs“, man atrodo.
- O aš tau sakau „tu“, ir ką tu man? Nebūk tu toks pasikėlęs, liaudis nemylės, - tarė Ramonas, vis dar tuo pačiu pašaipiu žvilgsniu tiesiog gręždamas Algimantą.

- Gerbiamas Bubliau, jūs tvardykitės, - išsišiepusi kaip kumelė, su tokia pačia pašaipa tarė pagyvenusiam žmogeliui Barbora, - jūs ir taip jau elgiatės skandalingai. Maža kad papirkinėjate tyrimus, tai dar ir nenorite draugiškai bendrauti su kandidatu. Kaip galėtumėte pakomentuoti savo tuos reitingus?

Bublius nustebęs pažvelgė į vedėją, po to tarė:

- Na, jeigu ponas Serbentautas nori būti nemandagus, tai čia jo vidinės kultūros reikalas, ne mano. Tik kai žmogus šmeižia prieš visą Lietuvą, tai čia jau peržengtos ribos.
- Cha! – šūktelėjo Serbentautas.
- Ponas Bubliau, jūs norite pasakyti, kad gerbiamas prezidentas... Tai yra, kol kas tik kandidatas į prezidentus, jus šmeižia? Ar tik nebus taip, kad jūsų lūpomis kalba pavydas? Juk ką tik matėme, kad rinkėjos plėšosi maikes ir net rodo papus dėl jūsų konkurento politinėje kovoje. Ar jūs galite tuo pasigirti? Ar tik nieko nesakančiais skaičiukais – reitingais?

Stambus žmogelis, pripratęs daugiau prie veiklos nei prie viešų laidų ir piaro, dabar jau kiek pabalo ir neramiai pasimuistė kėdėje. Po to giliai atsiduso ir tarė:

- Aš nesiruošiu imti žmonių ant emocijų, pigių psichologinių triukų ir panašių kvailysčių. Aš manau, kad reikia dirbti, ir darbai patys kalbės už save. Visa Lietuva žino Švenčionėlius – Lietuvos Dubajų. Dangoraižiai, moderniausios gamyklos, tikras ateities miestas, garsėjantis pasaulyje. Būsiu nekuklus, tačiau neslėpsiu fakto, kad kažkada buvęs kuklus miestelis tokiu tapo būtent tada, kai aš vadovavau jam. Pritraukti milijardai investicijų, tūkstančiai darbo vietų, pasaulinis vardas.

Tuo metu žiūrovai taip pat netinginiavo ir siuntė SMS:

IIIIIIIIII 153
Serbentautas

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1448
Bublius

- Fuuuuuuuuu!!! – pradėjo klykti ir švilpti Ramono palaikymo komanda.
- Cha! – vėl išsišiepė Ramonas, - nu pasakok, pasakok toliau savo nesąmones.
- Nežinau, kur jūs čia matote nesąmones. Švenčionėliai tapo pasaulinės reikšmės technologijų centru. Mokslinių tyrimų centrai, kosmodromas, naikintuvų, automobilių, kosminių aparatų bei kitos gamyklos, moderniausia infrastruktūra, didžiausi atlyginimai Europoje – visa tai yra yra dabartiniai Švenčionėliai. Lietuvos žmonės tai mato. Ir natūralu, kad jie nori to paties Lietuvoje. Investicijų, darbo vietų, klestėjimo. Natūralu, kad jie supranta – žmogus, kuris tai padarė Švenčionėliuose, gali tai padaryti visoje Lietuvoje. Todėl aš – už realius, apčiuopiamus darbus, rezultatus, o ne pigų piarą su kažkokių organizmo vietų parodymais. Ar ne taip?
- Bublius durnius! – sušuko keli studentai, ir visi pradėjo kvatotis. Kaip pagal komandą, visi susirinkusieji Serbentauto rinkėjai apsisuko, nusimovė kelnes ir parodė užpakalius.

- Jūs matėte?!?!?!, - vėl pradėjo žviegti vedėja ir žvengti kaip kumelė, - gerbiami žiūrovai, ar jūs tai ma-tė-te? Lietuvos žmonės taip neapsikenčia su kandidato Bubliaus arogancija, kad rodo jam užpakalius!!! Va čia tai skandalas!!!

- Ir kur gi tavo nupirkti reitingai? Ko verti tavo kažkokio kaimo pasiekimai? – vėl dantimis pašaipiai sužibėjo Serbentautas.

- Čia susirinkusi jūsų palaikymo komanda su kažkokiu neadekvačiu elgesiu dar nėra visa Lietuva, - ramiai atsakė Algimantas, - man nereikia pirkti reitingų ar palaikymo komandų. Lietuva mato realius pasiekimus, pavyzdį Švenčionėlius, ir kelią, kuriuo nori eiti. Jie pasakytų tai, jeigu būtų čia studijoje, bet kiek man žinoma, jie nebuvo įleisti. Gerbiama vedėja Barbora, gal dabar jūs pakomentuotumėte – kodėl?
- Tai melas! – cyptelėjo vedėja, - jūs... Tai yra, tu labai bjauriai, įžūliai meluoji! Pas tave niekas neatvažiavo. Atvažiavo Lietuvos žmonės palaikyti jūsų, gerbiamas Serbentautai. Tavęs, Bubliau – ne.

Bublius nustebęs pažvelgė į Barborą.

- Iš jūsų, gerbiama vedėja, tokio šališkumo nesitikėjau. Bet man dabar viskas aišku...
- Kas tau aišku, ė?! – Ramonas šoko iš savo vietos, pasiraitojo rankoves ir pradėjo grėsmingai artėti prie Algimanto, - suka tu mlet, kas tau čia aišku? A?!
- Duokit šitam duchui į snukį! – sušuko kažkas iš palaikymo komandos, ir visi pradėjo šokinėti ir skanduoti „Ser-ben-tau-tas!“.

Bublius nustebęs atsistojo ir žiūrėjo į artėjantį, sugniaužusį kumščius Serbentautą. Nedidelis, putlokas, kuklus žmogelis buvo matęs daug sunkumų, nemiegojęs daug naktų. Paversti Švenčionėlius iš nedidelio neturtingo miestelio į klestintį dangoraižių ir modernių kosminių technologijų miestą kainavo daug, labai daug vargo ir pastangų. Bet vieną dalyką Bublius suprato aiškiai – dabar čia, šioje TV studijoje, niekam jo nuopelnai neįdomūs. Absoliučiai.

- Pas mus studijoje vėl skandalas!!! Ach, na ir vakaras čia pas mus!!! Gerbiami žiūrovai, jeigu jūs tik dabar įsijungėte mūsų nuostabiausią laidą Lietuvoje „Padarykime skandalą“ – nė nemanykite išjungti televizoriaus, likite su mūsų kanalu! Šį vakarą čia jau buvo rodomi papai ir užpakaliai, o dabar jūs pamatysite pačias tikriausias kandidatų į prezidentus muštynes!!! Tai neapsakomai skandalinga! Bubliau, nebijai? Kelnės dar pas tave ne šlapios? Gerbiamas Serbentautai, duokite jam!!!

O žiūrovų balsavimas ekrano apačioje jau buvo toks:

IIIIIIIII 214
Serbentautas

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 3309
Bublius
Mužik Super Star

2018-06-24 12:22:56

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): nei_sis_nei_tas

Sukurta: 2018-06-25 11:14:39

Super satyra, kurioje yra pakankamai erdvės pamąstymui.