s u k a l b ė s...

Santrauka:
pamarietiškas...
...sapnuojasi
sapnuojas  n e m u n a i
plačiom langinėm
pievos žalios
ir aš einu
              o gal plaukiu

be pasipriešinimo valios
pavėjuĩ viršūnėsna
pakilęs rūkas
glunda
           prie šakų –
prie  p a u l i a u s  beržo
dar – gi  u o s i o
ir s a l o m ė j o s diemedžio

šneku
         su potvyniais
ir  n e m u n a i  nūnai
rusnojančią salelėm
r u s n ė s  lanką susapnuos
srauniais takeliais
mintys
           iš anapusybės
ko niekados nepasakysim
sukalbės...
st_a_s

2011-01-01 11:42:56

Komentarai

Atsiprašome: komentarus gali rašyti tik puslapio vartotojai. Registruotis

Vartotojas (-a): Liepsnelė

Sukurta: 2011-01-03 16:34:55

iškalbingai nuskambėjo :)

Vartotojas (-a): Maybe

Sukurta: 2011-01-01 22:47:02

oho, vat čia tai s a p n a i !
su Naujais :)

Vartotojas (-a): tyluma

Sukurta: 2011-01-01 17:25:36

Gili,prasminga,išjausta mintis taip,kad net širdis suvirpėjo...
Nuostabiai suskambėjo.

Vartotojas (-a): Kapsė

Sukurta: 2011-01-01 13:08:03

Tokius sapnus verta sapnuoti.