....

Tu išdrįsk švelniai nusišypsoti
 Ir išdrįsk pažvelgti man į akis,
 Tik trumpu žvilgsniulyg žodžiu
 Tavo akys man viską pasakys.
 
Tu išdrįsk ištiesti man savo ranką,
Per pasaulį eisime drauge kartu,
Ir visi keliai mums bus palankūs,
Aš šypsosiuosi, man šypsosiesi tu.
 
Aš gėrėsiuosi tavim ir tave jausiu
Taip, kaip tiktai gėris siela mylima,
Meilės židinį įkursiu ir kūrensiu,
Kad tiktai nedingtų mūsų artuma.
 
Tik laikyk mane savame glėby,
Kad galėčiau tavo kūną jausti,
Man taip gera, kai tu taip arti,
Ir jaučiuosi lyg lizdely paukštė.
 
Ir pasižadėk manęs tu nepalikti,
Kaip krante palieka senus laivus,
Aš padėsiu tau prilaikyti laivo svirtį,
Kad audroj surastum kelią į namus.
poeta