Audra

Iškilo, pasklido po platų dangų
Mintis, užaugusi žemėje,
Kuri labai ilgai buvo laistoma
Liūdesio lietumi.
Nuskrido tartum paukštis ji,
Nuplasnojo, nušniokštė.
Ir tapo sieloje ramu
Kaip po pavasario audros.
Žaliasis takas