​Upeliukas

Greitai teka upeliukas,
Vejasi jį žilas rūkas.
Upeliuk, kodėl skubi?
Kuo diena ši tau svarbi?
 
Upeliukas rūkui sako:
Aš nepritūkau dar kvapo,
Iki vakaro tekėsiu,
Šaltinėlį draugėn kviesiu. 

Šaltinėlis sūkuriuos
Ir prieš srovę mirguliuos.
Dviese bėgti bus smagu,
Gal sutiksim dar draugų.
 
Mes skubėsime į Nerį,
Tegu vandenį ji geria.
Nemunas neš į marias
Ir tenai ramus nuskęs.
eglute7