Mindaugas

Karūną mums, karaliau, dovanojai,
Nors pats nelygioje kovoj kritai,
Iš praeities mums tavo žygiai moja,
Regiu, kaip joja rūstūs karžygiai.
Regiu tave, Tėvyne, aš laimingą,
Regiu brangios karūnos spindesy,
Tokia tu rodaisi didinga,
Tokia kaip ašara šviesi.
bitėžolė