Vėliava


Po beribiu dangum
Duonos laukas
Tyla prieš sprogimą
klajūnė