* * *

bandau surasti
beribiame kosmose
savąją žvaigždę
piemenaitė