povo plunksnojpovo plunksnoj akis
visa pernykščio

akys girdi ausys regi
už suvokimo

tiek metų sudėta į protą
nėra kur dėt kabučių

visi visi labai gudrūs
iki senatvės

į urną nieko nesudėsi
grabe ramybė

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Cieksas Žalbungis