buva pievas

buva pievas dungus i akmenys
buva kastai daugiau
buva krintuncias žvaigždies un žemės
suplėšusias širdzį žmagaus

yr kap buva
pievas dungus i akmenys
yr kap buva 
kastai daugiau
yr kap buva
krintuncias žvaigždies
yr dabar visakas

i bus dungus
bus akmenys
bus pievas pieniem sužydiejį
mūks karvė pievų žalumaj
aš gj buvau cianai atėjis

gi buva visakas kap yr
gi yr visakas kap buvį 
i niekam nežinac daugiau
kai plyš šidzis lietuvia
Cieksas Žalbungis