Dejà vu. Esė vienu sakiniu (4)

Šventas turįs Širdį.
 
Kur nėra meilės ir kūrybos, ten žaliuoja didelės usnys.

Be meilės galima tik padaryti, bet ne sukurti.
 
Ir Dievo kūrinį galima sudarkyti.
 
Medžius iškirto, remtis nebėra į ką.
 
Žmogus daugiau padaro tada, kai žino, kad yra laikinas, o ne tada, kai mano esąs amžinas.
 
Dievas baudžia ne atimdamas protą, o duodamas jį.
 
Tas, kuris myli, ne kvailesnis, o laimingesnis.
 
Kai neturi 100 dolerių vertės kupiūros, tai ir nežinai, kad turi teisę į laisvę ir laimę.
 
Žmogaus likimą dažniausiai nulemia asmenys, esantys toliausiai nuo Dievo.
 
Obelų pūga ne viskas baigiasi.
 
2018-07-29

Felicija Ivanauskienė