Šviesos gimtis

Kintai –
Dvasingumo krantai,
Saulės ratas skaistus
Kaip šviesos sarkofagas.
Antai
Spindi jau vandenai
Per būtovės raistus,
Viltys santarve dega...

Staiga
Lyg ugnies uodega –
Išminties ir šviesos
Toks saulėtasis takas!
Sakau,
Dvasios broli, aš tau:
Tiesos strėlės tausos
Ugnį... Saulė jau teka.
Vlabur