* * *

kyšo žolynai
iš po mąžtančio sniego
spalvoti žingsniai
medeinė