​Prieg darmavo Europos interneto

Nusibosta miestai ir tušči kaimai, 
Ažerais nusėtas dzūkū kraštas. 
Tai in Afrikū skrendzi pažvelgc tynai 
Ar Sacharos pieskoj sliekas kapstos? 

Ar faraonū mumijas kas mini, 
Ar piramidėse jū saugoma ramybė, 
Ar Asuano hidroelektrinė 
Užcikrina Agiptui nepriklausomyby? 

Cik išsisemia su vasaru karštu, 
Ir toj piniginė baigianci tuštecie. 
Ir gryžči nuliūdis su sunkiu naštu 
In namus, kur rūpės ir vėl ciktai krutecie... 

Bibliotekoj rėkalojancys vaikai, 
Nevalyvas nosis šnarpščia vis snarglėtas... 
Kokia laimė jiem – toki laikai 
Prieg darmavo Europos interneto. 

Atsibudo šviesc gimnazijų aura, 
Riksmas švencinis cik dar nenucyla... 
Prieg sugriauto fabriko dūšia, aure, 
Knisasi po išmanios gamybos bylū. 

Darbo vietū cik neišgali sukūrc, 
Net gi ir aukščiausia prezidentė. 
O galėtū patarėjus susiburc 
Ir pagyvyc veiklū jū bedancy
Skirgailietis