Jam

palungiej pasviris
saulen amarilis
cyli raudanas ja lūpas
kų pasakytų kų iškuždietų
jeigu galetų žadzį ištarc
vėjų vėjais nuplaukį
metai per širdzį
tava vardas
un akmenia juoda
Cieksas Žalbungis