i š r e n g s i u...

…išrengsiu  t a v e
į kelionę sparnuotą
tik burki – buriuok
raganaitiškai šluota
purenta
plaukais debesų
gelsvos sruogos
skandina – nesu
                  ir esu –
ryškuma rudeninė
vėl tango šėlsmu
gros sūpuodama
luotą ir
rengsiu  t a v e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
į kelionę sparnuotą...
st_a_s