e i m e!..

... be liepiamybių
lig tylos įtempk
7-ą stygą
ir tegul čia darosi
skambiai jauku
lotyniškam ritme
kaip t u
――――――――――
            ir glaustos – – –
            gitaros šnabždesiai
            kuriais seku ― kartu
            pro nesugrotą
            smuiko raktą
            linijom milongos
            lig aušros e i m e!..
st_a_s