Žmogui

Neužtrenk durų.
Nepamiršk tako.
Kur sugrįši?

Nesutrypk žiedo.
Nenuskriausk vaiko.
Ką mylėsi?

Neišvyk paukščio.
Nenutrauk stygos.
Kuo gėrėsies?

Neuždenk lango.
Neužpūsk žvakės.
Kur žiūrėsi?

Nenugręžk žvilgsnio.
Nepamiršk kapo.
Kuo tikėsi?
Felicija Ivanauskienė