Rytą

Koks pašėlęs rytas —
pūpso
po drobine marška
ant apšarmojusio kupsto,
šalia užsimerkusios žibuoklės,  
ir girdo pienu...
kristyan