aplankysim lankas...

…aplankysim lankas,
kur iš popieriaus
burė lankstyta
ir saulėtekin
                  medžiai lenkti,
kur vieta —
ta, kurioj nepaklysta
netgi tankmę išbradžius,
nes palaukėje laukė – – –
ir lauks
            kiti horizontu
nutįstantys toliai
pakolei lankysim
lankas
          čia iš popieriaus
burė netirps atminty
nė už ką, —
kaip į mus —
                 kaip į vėją
                 iš jūros
įsigėrus – – –
gyvatos druska...
st_a_s