Anoj pasaulio pusėj - / danguj man davė butą: / po Blinstrubiškės ąžuolu / du sieksniu pievos.

orphans tiny joy --
to lay in the grass
watching clouds

Ką padarysi: parašiau "angelų" kalba ir dar nespėjau išsiversti ;-)
charonas