Poezijos naktis

Poezija ir vėl,
Poezija per naktį,
Lašnojantis lietus
Senamiesčio skvere,
Eilėraštis atplaukia
Šlapias
Apsiaustas vienišo praeivio
Ir dvasia.

Vėluojanti mintis
Dar pasibeldžia
Smulkučiais žingsniais
Blausioje žibintų šviesoje.
Eilėraščių liepsnelės –
Nuogos delčios
Širdies kamputy
Išaugintoj tyloje.

Poezijos naktis
Šlapia gatve praeina
Ir sudega žibintų aušroje...
Šviesėjantis dangus –
Vienintelė palaima,
Giedrėja horizontas
Ir dvasia.

Ir nuskuba gatve
Ankstyvas ryto svečias
Ritmingais ketureiliais
Ir prozišku žvilgsniu.
Benamis šuo
Ir elgeta už ačiū
Iš tos nakties
Poetų kankinių...
Juozapava